Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Frågor om ditt bosparande?

Välkommen att höra av dig till oss vid frågor om ditt bosparande.

Bosparfrågor

Vid allmänna frågor om bosparandet, se våra frågor och svar eller kontakta din regionala HSB-förening. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Bankfrågor

Kontakta Danske Banks VIP-nummer för HSBs bosparare 0752 – 48 10 20 eller logga in i Danske Banks internetbank.

Vill du börja bospara?

Ge dina pengar möjlighet att växa samtidigt som du samlar poäng som ger förtur till HSBs bostäder.

Kontaktuppgifter till HSB i din region

HSB Göteborg

HSB Göteborg

medlem.gbg@hsb.se 010-442 20 00
HSB Karlskoga-Degerfors

HSB Karlskoga-Degerfors

hsb@karlskoga.hsb.se 0586-362 90
HSB Kristinehamn

HSB Kristinehamn

info.kristinehamn@hsb.se 0550-341 00
HSB Landskrona

HSB Landskrona

info.landskrona@hsb.se 0418-49 99 00
HSB Malmö

HSB Malmö

info.malmo@hsb.se 010-442 30 00
HSB MälarDalarna

HSB MälarDalarna

07info@hsb.se 010-303 27 00
HSB Mölndal

HSB Mölndal

info.molndal@hsb.se 031-776 84 00
HSB Nordvästra Götaland

HSB Nordvästra Götaland

info.nvg@hsb.se 010-442 44 00
HSB Nordvästra Skåne

HSB Nordvästra Skåne

info@hsbnvs.se 042-19 95 00
HSB Norr

HSB Norr

info.norr@hsb.se 010-303 20 00
HSB Norra Bohuslän

HSB Norra Bohuslän

info.nbohuslan@hsb.se 0522-986 00
HSB Skåne

HSB Skåne

kundtjanst-skane@hsb.se 046-210 84 00
HSB Stockholm

HSB Stockholm

service.stockholm@hsb.se 010-442 11 00
HSB Södermanland

HSB Södermanland

info.sodermanland@hsb.se 010-442 55 00
HSB Södertälje

HSB Södertälje

info.sodertalje@hsb.se 010-442 56 50
HSB Södertörn

HSB Södertörn

info.sodertorn@hsb.se 08-608 68 00
HSB Södra Norrland

HSB Södra Norrland

info.sodranorrland@hsb.se 010-303 23 00
HSB Uppsala

HSB Uppsala

kontakt.uppsala@hsb.se 018-18 00 00
HSB Värmland

HSB Värmland

info@varmland.hsb.se 054-19 84 00
HSB Östergötland

HSB Östergötland

info.ostergotland@hsb.se 010-442 40 00
HSB Östra

HSB Östra

info.ostra@hsb.se 010-442 56 00

HSBS bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank

Dina pengar på HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande högst 100 000 euro per insättare. Du har äganderätt till fondandelar i HSB Depå/HSB ISK. Fondandelarna hålls därför åtskilda från bankens egna värdepapper och därmed har du rätt att få ut dem vid bankens eventuella konkurs. Skulle det mot förmodan vara så att en kunds värdepapper har blandats med bankens egna, träder det danska investerarskyddet in, där kunden kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret. För mer information om Garantifonden, besök danskebank.se och garantifonden.dk.

Observera att de pengar du placerar i fonder kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Läs mer: HSBs bosparregler