Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Tips till dig som redan är bosparare

Som bosparare i HSB har du tagit ett steg närmare ditt drömboende. Här ger vid dig nu några praktiska tips för att du ska få ut det mesta av ditt sparande.

Förmånlig ränta på bolån

När det är dags att köpa bostad får du som bosparare alltid de bästa villkoren på bolån hos Danske Bank. Nu kan du ta del av ett nytt bolåneerbjudande där du får bättre ränta ju längre belåningsgrad. Samtliga bindningstider ingår i erbjudandet. Läs mer om detta och andra bankerbjudanden hos Danske Bank.

Bolåneerbjudande

Följ ditt sparande

I Hembanken (Danske Banks internetbank) ser du ditt aktuella saldo. Kom ihåg att du kan byta sparformer eller fonder när du vill, så länge de ingår i HSB Bospar. 

Till Danske Bank

Håll koll på dina poäng

Logga in på hsb.se för att se dina aktuella bosparpoäng. Poängen räknas upp per den sista i varje månad och baseras på ditt sparande. Några dagar senare kan du se dina nya poäng.

Till Mitt HSB

Sparar du åt minderårig?

Du ser aktuell status på ditt barns sparande genom att logga in med BankID i Hembanken (Danske Banks internetbank). Du kontaktar oss på HSB för att få information om ditt barns bosparpoäng.

Kontakta oss

Så lyckas du med ditt sparande över tid

Du kan löpande se över ditt bosparande. Tänk på att du kan byta sparformer eller fonder när du vill, så länge de ingår i HSB Bospar. Här ger Danske Bank tips till dig som bosparar.

Spara i fonder eller sparkonto?Spara varje månad eller göra engångsinsättningar?

Upptäck ditt medlemskap i HSB

Du som bosparar har ett medlemskap i HSB som ger dig olika förmåner och erbjudanden, bland annat kostnadsfri juridisk rådgivning. Som HSB-medlem bidrar du även till hållbart byggande, internationellt bistånd och forskning om framtidens boende.

Dina förmåner som HSB-medlem

  • Kostnadsfri juridisk rådgivning
  • Rabatter och erbjudanden
  • Medlemstidningen Hemma i HSB

HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank.

Kontosparandet omfattas av insättningsgaranti upp till 1 050 000 kronor. Klicka här för att läsa mer.

Dina pengar på HSB Bosparkonto, HSB Depå, HSB Investeringssparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Danske Bank med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser.

I händelse av en konkurs i banken har du rätt att få ut alla dina värdepapper, vilka endast förvaras hos banken och därmed till skillnad från kontanta medel på konto inte är ett lån till banken. Skulle det mot förmodan vara så att dina värdepapper har sammanblandats med bankens på sådant sätt att det inte går att avgöra vem de tillhör träder det danska investerarskyddet in, där du kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Om du äger en depå tillsammans med andra har var och en rätt till ersättning upp till 20 000 euro. Var uppmärksam på att historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ.

Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

För mer information om Garantiformuen, besök danskebank.se och fs.dk.