Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Fasträntekonto – ett sparande med garanterad avkastning

Ett fasträntekonto är ett sätt att spara ihop till en framtida kontantinsats. Du sätter in ett belopp på minst 5 000 kronor som du låser till en fast ränta under en bindningstid på tre år. När fasträntekontot löper ut vet du exakt hur dina pengar kommer att utvecklas.

Varför ska jag bospara i HSB Fasträntekonto?

  • Tryggt sparande till fast ränta, f.n. 2,50 %
  • Spara minst 5 000 kronor i tre år
  • Du har koll på hur dina pengar kommer att utvecklas
  • Du kan öppna flera HSB Fasträntekonton

Bli medlem i HSB och öppna ett HSB Bosparkonto i Danske Bank. Sätt in minst 5 000 kronor på bosparkontot. Öppna därefter ett HSB Fasträntekonto i Danske Banks internetbank. Överför minst 5 000 kronor från ditt bosparkonto till ditt fasträntekonto.

Vanliga frågor och svar

Hur lång är bindningstiden?

Bindningstiden är tre år och du får en fast ränta under hela bindningstiden.

Vilket är minsta sparbelopp?

5 000 kronor.

Kan jag göra insättningar och uttag under bindningstiden?

Under bindningstiden har du inte möjlighet att göra ytterligare insättningar på kontot men kan förstås öppna ett nytt fasträntekonto. Avslut eller uttag kan göras under pågående räntebindningstid mot en ränteskillnadsersättning.

Kan jag ha automatiska överföringar till mitt fasträntekonto?

Nej. 

Hur fungerar det att samla poäng med ett HSB Fasträntekonto?

Vårt HSB Bosparkonto är utgångspunkten för ditt bosparande. Det är här dina poäng beräknas. Det innebär att du sätter in pengar via ditt HSB Bosparkonto och sedan överför dem till ditt HSB Fasträntekonto. På så vis känner vårt system av hur många poäng du ska få. Reglerna för poängen är samma oavsett sparform. Läs mer om hur bosparpoängen fungerar.

Äldre man sitter i fåtölj med sina glasögon i händerna. Katt ligger på byrå bakom.

Det här händer efter bindningstiden

30 dagar innan ditt fasträntekonto löper ut får du ett erbjudande om att förlänga bindningstiden. Om du inte vill förlänga så avslutas kontot och sparbeloppet samt räntan, efter avdrag för skatt, överförs till ditt HSB Bosparkonto på förfallodagen. 

Ta första steget mot ditt drömboende!

HSBS bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank

Dina pengar på HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande högst 100 000 euro per insättare. Du har äganderätt till fondandelar i HSB Depå/HSB ISK. Fondandelarna hålls därför åtskilda från bankens egna värdepapper och därmed har du rätt att få ut dem vid bankens eventuella konkurs. Skulle det mot förmodan vara så att en kunds värdepapper har blandats med bankens egna, träder det danska investerarskyddet in, där kunden kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret. För mer information om Garantifonden, besök danskebank.se och garantifonden.dk.

Observera att de pengar du placerar i fonder kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Läs mer: HSBs bosparregler