Att bo i Brf Norrängen

 

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att vi äger fastigheterna tillsammans. Du äger inte din lägenhet - du äger en andel i föreningen. Lägenheten ägs av föreningen och du har genom ditt medlemskap nyttjanderätt till den. Du har ansvar för lägenheten med får också göra mycket med den inom ramen för föreningsstadgarna.

Föreningen har genom sin styrelse det yttersta ansvaret för hela fastigheten, inklusive alla lägenheter, förråd och omgivande tomt, hålls i gott skick. Alla kostnader och utgifter som föreningen har fördelas på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som fastställs av föreningens styrelse.

Hela idén med bostadsrätten bygger på solidaritetstanken som innebär ansvar, omtanke, hjälpsamhet och trygghet.

Föreningen verkar för att skapa en god boendemiljö och en hög trivselfaktor. För att kunna lyckas med detta i vår förening, där så många människor bor, måste vi alla visa respekt och hänsyn för varandra.

Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa en trivsam boendemiljö och ett boende att vara stolta över.

Expeditionen Föreningens expedition ligger på gaveln på huset vid Hagstensgatan 12. Expeditionen är öppen varje tisdag kl 18-19. Expeditionen bemannas av styrelsen.
Felanmälan Gör din felanmälan till HSB via länken i menyraden övert på hemsidan. Det går även att ringa eller maila, se info i trapphuset/källaren. Om det gäller ärenden som behöver att man kontaktar Försäkringsbolag, ska denna kontakten ske genom Styrelsen (när det akuta skedet är över).
Frivilligt arbete Föreningen uppskattar allt frivilligt arbete. För arbete som gynnar föreningen betalas en timavgift. Arbetsuppgiften måste vara godkänd av styrelsen. Det kan tex handla om medverkan av fastighetens skötsel och allt som kan öka trivseln för de boende.
Förebygga brand Ur brandsäkerhetssynpunkt ska samtliga trapphus och källargångar hållas fria från lösa föremål. Det är inte tillåtet att grilla på ballkongen eller i nära anslutning till fastigheterna. Montera brandvanare i din lägenhet.
Ohyra Föreningen har avtal med Länsförsäkringar/Säkra. Kontakta dem vid besvär med ohyra. Ytterligare info finner du på www.lansforsakringar.se/skadedjur. alt ring 0101-729729, eller mejla skadedjur@lansforsakringar.se
Vicevärd För tillfället har inte föreningen någon Vicevärd. Dessa uppgifter är fördelade på styrelsens medlemmar.