Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Tryggare styrelse med rätt utbildning

Inspiration, motivation, erfarenhetsutbyte, glädje och kompetensutveckling. Det finns många anledningar att gå på kurs i HSB! Vi erbjuder dig som är aktiv i din bostadsrättsförening kvalificerade utbildningar som ger dig kunskap och stöd i ditt arbete som styrelseledamot.

Av erfarenhet vet vi att det är både enklare och roligare att driva en bostadsrättsförening om man känner att man behärskar sitt uppdrag. 

På HSB Göta samarbetar vi med våra grannföreningar HSB Göteborg och HSB Nordvästra Götaland. Vi erbjuder ett varierat kursutbud med kompetenta och erfarna kursledare. Vår ambition är att de flesta kurser skall erbjudas lokalt och praktiskt tillgängligt för så många som möjligt. 

Vi har under våren 2023 planerat för kurser med fysisk närvaro och digitalt via Teams.

Aktuella utbildningar våren 2023


Introduktion strategiskt styrelsearbete

Under kursen lär du dig innebörden av strategiskt styrelsearbete för en bostadsrättsförening och hur det kan utvecklas. Du får också veta vilka roller och verktyg som är användbara. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 5 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig här!

Juridisk introduktion

Denna kurs ger övergripande kunskaper om bland annat hyror för lokaler och
garage, andrahandsupplåtelse, underhållsansvar, försäkringar
samt frågor avseende förverkande.Läs mer om kurserna och aktuella kursdatum nära dig på sid 6 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig här!

Mitt HSB 

I Mitt HSB finns information, blanketter och olika tjänster som du som styrelseledamot i en HSB-förening behöver ta del av. I denna korta utbildning går vi igenom de mest grundläggande delarna i Mitt HSB så du som ledamot får kunskap om vad som finns och i stora drag vet hur du ska använda verktygen. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 8 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig!

Ordförande och sekreterare

Ordförande och sekreterare är två nyckelroller i styrelsearbetet. I denna kurs får du kunskap om hur ett effektivt styrelsearbete kan bedrivas. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 12 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig här!

Att läsa en årsredovisning

Denna kurs ger dig som deltagare ökad kunskap om hur en års redovisning är uppbyggd och hur du ska förstå och analysera dess innehåll. Kursen ger dig dessutom praktiska tips om hur du på ett enkelt sätt kan presentera din förenings årsredovisning för medlemmarna i samband med föreningsstäm-man. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 9 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig här!

Entreprenadupphandling

På kursen får du kunskap om vilka entreprenader som kräver beslut på fören-ingsstämma och för vilka det räcker att frågan behandlas i styrelsen, vilka beslut som krävs och hur dessa dokumenteras. Du lär dig också mer om bland annat projekte ring, kontraktsskrivning, besiktning och garantiarbeten samt vad ni själva kan göra och när ni måste anlita experthjälp. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 10 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig här!

Krisberedskap

När en bostadsrättsförening drabbas av en kris är det styrelsen som är ansvarig för att hantera den. Det kan innebära att många beslut måste fattas snabbt och ibland med otillräcklig information. I en sådan situation är det lätt att glömma bort viktiga saker som måste göras eller att man blir handlingsförlamad, något som riskerar att göra krisen ännu värre.
Under kursen går vi igenom olika scenarier i ett flerfamiljshus. Vad är det som kan hända och vem kan hjälpa till? Vi lär oss regelverk, centrala begrepp samt roller och ansvar men också vilken organisation som behövs och hur man kommunicerar i kris. Läs mer om kursen och aktuella kursdatum nära dig på sid 10 i kurskatalogen eller gå in och anmäl dig här!

 

 

Här kan du ladda ner vår kurskatalog