Andrahandsuthyrning

Uthyrning av bostadsrätt i andra hand kräver enligt bostadsrättslagen tillstånd från styrelsen. 

Blankett för ansökan finns nedan.

I ansökan ska det anges hur lång tid bostaden ska hyras ut, skälet till att medlemmen vill hyra ut lägenheten i andra hand och vem som kommer att bo i lägenheten under tiden. Om en ny andrahandshyresgäst flyttar in ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period som tillstånd redan beviljats för. 

Skäl för uthyrning
Det krävs att man har ett godtagbart skäl för uthyrningen.

Uthyrning som endast syftar till att hyra ut lägenheten för att tillgodogöra sig hyra, utan att själv avse bo i lägenheten, godtas av inte av föreningen. Viktigt att tänka på är att ett skäl som från början var godtagbart, kan tappa kraft över tid. De vanligaste anledningarna till att någon vill hyra ut sin bostadsrätt i andra hand är

  • att bostadsrättshavaren vill prova på ett sammanboende, eller
  • studera eller arbeta på annan ort under en tid. 

Andra giltiga skäl kan vara

  • om bostadsrättshavaren på grund av ålder eller sjukdom behöver vistas på vårdhem, 
  • militär- eller utlandstjänstgöring  
  • uthyrning till medlemmens barn

Styrelsen beviljar endast tillstånd med ett år per gång. 

Avgift för andrahandsuthyrning
Vid uthyrning i andra hand har föreningen rätt att ta ut en avgift då detta anges i föreningens stadgar. Avgiften uppgåt till högst tio procent av ett prisbasbelopp per år.

Föreningen tar ut denna avgift vid alla andrahandsuthyrningar. Avgiften debiteras jämt månadsvis för den period som andrahandsuthyrningen pågår.