Avgifter

Månadsavgiften ska täcka de gemensamma kostnaderna i föreningen, som t. ex. fastighetsskötsel, reparationer, uppvärmning, sophämtning, administration och föreningens räntekostnader.

Vad som ingår i månadsavgiften
I månadsavgiften ingår:
• garage, ett specifikt för varje lägenhet
• värme
• kall- och varmvatten 
• avsättning till lägenhetens inre fond

Tillsammans med månadsavgiften aviseras också kostnad för bredband och TV (noterat som informationsöverföringsbelopp på avin). Detta belopp uppgår sedan 2018-01-01 till 258 kr per månad för varje lägenhet.

Föreningen har IMD (individuell mätning och debitering) av el. Från och med april 2023 aviseras el-förbrukningen med månadsavgiften. 

Avgiftsjustering den 1 januari 2022
Det blev en höjning av föreningens månadsavgift den 1 januari 2022 med två procent (2%).

Historisk avgiftsjustering från år 2000

Datum Avvgiftjustering Index
2023-01-01 +7,5 % 115,77
2022-01-01 +2,0 % 107,69
2021-01-01 +2,0 % 105,58
2020-01-01 +1,0 %  103,51
2019-01-01 0,0 % 102,48
2018-01-01  +1,0 %  102,48
2017-01-01    +1,0 % 101,47
2016-01-01 +2,0 % 100,46
2015-01-01 +1,0 % 98,49 
2014-01-01  +1,0 % 97,52
2013-01-01  +1,0 % 96,55
2012-01-01  +2,0 % 95,60
2011-01-01  0,0 % 93,72
2010-01-01  0,0 % 93,72
2009-01-01 +4,0 % 93,72 
2008-01-01 +2,0 % 90,12
2007-01-01 0,0 % 88,35
2006-01-01  0,0 % 88,35
2005-01-01 0,0 % 88,35
2004-01-01 0,0 % 88,35
2003-01-01  0,0 % 88,35
2002-01-01 0,0 % 88,35
2001-01-01  -7,0 % 88,35
2000-01-01 -5,0 %  95,00 
1999-01-01    100,00

                                          
Autogiro
Månadsavgiften kan betalas via autogiro. Ansökningsblankett finns nedan.

E-faktura
Du kan få din månadsavi som e-faktura direkt till din internetbank, under förutsättning att din internetbank erbjuder tjänsten e-faktura.

Så här gör du:

1. Gå in på din internetbank och sök efter "e-faktura"

2. Välj HSB Göteborg som leverantör. 

3. Följ anvisningarna på skärmen och fyll i formuläret. Avtalsnumret hittar du hittar längst ner på specifikationen för månadsavgiften. Observera att den person som är innehavare av bostadsrätten och den som innehar bankkontot måste vara samma person.

4. Första e-fakturan från HSB Göteborg kommer vid nästa aviseringsperiod.

Blankett för Autogiro