Säkerhet

Nedan finns några råd om hur du ökar säkerheten i din bostad på bästa sätt och vad du kan göra för att förhindra och förebygga inbrott, vattenskador och brand.

Inbrott / Grannsamverkan
Vi i föreningen är anslutna till grannsamverkan, vilket innebär att vi medverkar till ett säkrare boende. Grannsamverkan har sitt ursprung i USA och kom till Sverige 1985. Projektet i sin nuvarande form är del av Samverkan mot brott, som i sin tur är en organisation bestående av Polisen, försäkringsbolag, SSF Stöldskyddsföreningen, BRÅ, Sveriges Kommuner och Landsting, SABO, Hyresgästföreningen, Villaägarna och HSB, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. Grannsamverkan ingår också i Polisens linjeorganisation. Målet är att minska brottsligheten och öka säkerheten och trivseln i vårt boende och i närområdet.

Mer information kan fås på www.samverkanmotbrott.se eller på expeditionen. 

Om du vill ha tillgång till polisens information som kommer med jämna mellanrum, maila namn och adress till nedanstående mejladress. Det går även bra att lämna tips och upplysningar på den angivna mejladressen.

Vid akuta fall ringer du naturligtvis 112. Vid icke akuta fall eller för att lämna upplysningar om inbrott m.m. ring 114 14.

Klicka på länken "Vad kan vi göra" för mer information om hur du kan bidra till ett säkrare boende. Nedan finns också information om DNA-märkning av egendom.

Vattenskador

Våtutrymmen

 • Kontrollera och rengör regelbundet brunnen. En smutsig brunn kan ge upphov till stopp som kan medföra översvämning.
 • Torka upp vattensamlingar på golv efter dusch och bad.
 • Kontrollera ytskikt på vägg och golv så att inte finns öppna skarvar eller sprickor i dessa. Om sådana upptäcks bör detta åtgärdas av fackman.
 • Droppande kranar bör åtgärdas.          
 • Se till att ha en fungerande ventilation i våtutrymmet. Om det efter bad och dusch finns kondens på speglar efter 10 minuter kan det vara ett tecken på brister i ventilationen. Lämna toalettdörren på glänt eller öppna ett fönster direkt efter bad/dusch. 

Kök

 • Den risk som finns är läckage från vattenledningar, diskmaskin och dess anslutningar. Det är därför viktigt att golvet under diskbänk kontrolleras regelbundet.
 • Under diskmaskin ska användas ett diskmaskinsunderlägg. Det finns även underlägg för kyl och frys. Samma skydd ska finnas för tvättmaskiner.

Vind- och källarutrymmen

 • Vinds- och förrådsutrymmen bör kontrolleras regelbundet så att missfärgningar efter läckage upptäcks i tid.

 Brand

Det finns många saker man kan göra för att förebygga och skydda sig mot brand. De mest grundläggande är: 

 • Installera brandvarnarnare, minst en brandvarnarnare på varje våningsplan.
 • Ha släckutrustning hemma.
 • Låt inte maskiner stå på när man inte är hemma eller sover.
 • Använd sunt förnuft.

Nedan finns några dokument om hur du förebygger och skyddar dig mot brand, men ochså vad du ska göra om det börjar brinna.