Vindsinredningar - dispositionsrätt

Vindarna i föreningen är möjliga att inreda efter beslut på årsstämman 1991.

För medlemmarna som bor i övervåningen finns det möjlighet att inreda vinden och använda denna som bostadsyta. Dock får inte vatten dras upp till vinden. Vindutrymmet ingår inte i bostadsrätten utan får disponeras av medlemmen. Det innebär bl.a. att ytan inte räknas in i bostadsytan och att någon månadsavgift inte erläggs för nyttjandet. Vid försäljning av bostadsrätten måste den nya ägaren överta ansvaret för vindsutrymmet enligt särksilt avtal med föreningen. 

För att få lov att inreda vinden krävs

  • att ansökan om få inreda vinden lämnas in till styrelsen och att denna godkänns;
  • att medlemmen söker och erhåller bygglov;
  • att medlemmen tecknar ett dispositionsavtal med föreningen;
  • att medlemmen betalar en engångsavgift till föreningen;

För fullständiga villkor och vad som i övrigt krävs för att få lov att inreda vinden, kontakta styrelsen.

OBS! Inga arbeten får påbörjas innan föreningen har lämnat tillstånd och övriga villkor är uppfyllda.