Kallelse extra föreningsstämma

21 juni 2023 Kallelse extra stämma. Kallelse och underlag har delats ut fysiskt till samtliga medlemmar. Underlaget finns även att ladda ner under fliken "Dokument" i "Mitt HSB" (klicka på knappen "Logga in på Mitt HSB" uppe i högra hörnet, logga in med Bank-ID).

Partille 2023-06-21

Till samtliga medlemmar i HSB Brf Mellangården i Partille

 
Kallelse till
extra föreningsstämma i

HSB Bostadsrättsförening Mellangården i Partille

 

Styrelsen kallar medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Mellangården i Partille till extra föreningsstämma.

Datum och tid för stämma: torsdagen den 6 juli 2023 kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen, Timmerslätt 30 E

 

DAGORDNING

 

1.     Föreningsstämmans öppnande

2.     Val av stämmoordförande

3.     Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4.     Godkännande av röstlängd

5.     Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

6.     Godkännande av dagordning

7.     Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

8.     Val av minst två rösträknare

9.     Fråga om kallelse skett i behörig ordning

10.  Förslag från styrelsen om godkännande av installation av laddstolpar för laddning av elbilar samt godkännande av investeringskostnaden för installationen.

11.  Föreningsstämmans avslutande

 

 

Styrelsen

 

 


Till nyhetslistan