Medlemsinformation maj 2022

09 maj 2022 Information från styrelsen.

MEDLEMSINFORMATION
ÅRGÅNG 2022 | NUMMER 6 | 9 MAJ 2022


STYRELSEN 2022/2023
Årets föreningsstämma genomfördes den 28 april 2022. Protokollet från föreningsstämman finns tillgänglig för nedladdning på “Mitt HSB” under Brf-dokument.

Stämman beslutade att föreningens styrelse ska bestå av nio ledamöter, varav en HSB-ledamot, under verksamhetsåret. Nya i styrelsen är Hermann Jóhannesson och Húni Jóhannesson.

Föreningsstämman valde Bo Magnusson till ordförande för ett år.

Styrelsen har på konstituerande styrelsemöte den 8 maj 2022 konstituerat sig enligt följande:

Roll

Namn

Särskilt ansvarsområde

Ordförande

Bo Magnusson, Ts 37 B

 

Ombyggnad, ekonomi, medlemsansvarig

Vice ordförande

Thomas Kosmidis, Ts 58 D

 

Ekonomi, kommunikation, hemsida

Sekreterare

Lena Thornblad, Ts 47 B

 

Kommunikation, hemsida

Ledamot

 

Anne Jokelainen, Ts 41 B

Kommunikation, hemsida, medlemsansvarig

Ledamot

Hermann Jóhannesson, Ts 37 C

 

Miljöansvarig

Ledamot

Húni Jóhannesson, Ts 37 A

 

Fritids och studieansvarig, ekonomi

Ledamot

Mattias Ljunggren, Ts 34 A

 

Ombyggnad

Ledamot

Ralf Vässmar, Ts 51 C

 

Ombyggnad, medlemsansvarig

HSB-ledamot

Christer Karlsson

 

 

 

MÅLNINGSARBETEN OCH UTBYTE AV YTTERDÖRRAR
Arbetena med målning av de röda husens fasader pågår. Utbyte av ytterdörrar är inne i sitt slutskede och kommer vara helt klart under innevarande vecka. På Timmerslätt 30-38 har det konstaterats mycket rötskadat virke som måste bytas ut. Hälften av betongytorna kommer att behandlas genom s.k. coating på grund av att betongen börjar lösas upp på vissa ställen. Coating kommer förlänga betongens livslängd. I övrigt pågår arbetena enligt plan.

KURS HJÄRT- LUNGRÄDDNING
Planen att hålla kurs i hjärt- och lungräddning har tyvärr förskjutits på grund av pandemin. Styrelsen hade för avsikt att genomföra detta under juni månad, vilket var den tidigaste tid som var möjlig att boka. Dessvärre har det visat sig att många som tidigare visat intresse inte hade möjlighet att delta. Styrelsen kommer att återkomma med ny information inom kort. Troligen kommer kurser att hållas under hösten istället.

TACK FÖR DELTAGANDE PÅ AKTIVITETSDAG DEN 23 APRIL
Styrelsen vill tacka alla som deltog i vårens aktivitetsdag där vi städade och gjorde fint i vårt område. Uppslutningen var god med många boende som deltog. Aktivitetsdagen avslutades traditionsenligt med servering och lotteri.

NÄSTA STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 23 maj. Frågor som ska behandlas av styrelsen behöver skickas in minst en vecka innan styrelsemötet.


Hälsningar från styrelsen


Till nyhetslistan