Medlemsinformation mars 2022, nr 2

19 mars 2022 Information från styrelsen.

MEDLEMSINFORMATION
ÅRGÅNG 2022 | NUMMER 5 | 20 MARS 2022


MÅLNINGSARBETEN OCH UTBYTE AV YTTERDÖRRAR
Arbetena med målning av de röda husens fasader och utbyte av samtliga ytterdörrar har nu påbörjats genom resning av ställningar. Starten har tidigarelagts med två veckor än vad som var planerat. Arbetena beräknas vara helt klara i slutet på oktober månad.

För ett par dagar sedan kom utskick innehållande tidplan för målning och tidplan för utbyte av dörrar. På grund av olika omständigheter kom denna information ut lite sent. Vi ber om ursäkt för eventuella problem som detta har orsakat.


SKYDDSRUM

För närvarande är det en del medlemmar som frågar om skyddsrum. Här kommer lite information om detta.

·        Det finns ett skyddsrum i föreningen som finns beläget i föreningens lokal på Timmerslätt 30 E. Våra grannföreningar har också var sitt skyddsrum och det finns även skyddsrum i Furulunds skola.

·        Föreningens skyddsrum är dimensionerat för 150 personer som ska kunna vara där i tre dygn.

·        Utrymmen som utgör skyddsrum får lov att användas till annat i fredstid, men ska kunna ställas om till skyddsrum inom två dygn.

·        Föreningen har ett ansvar för att skyddsrummets skyddsnivå upprätthålls, vilket innebär att fel och brister i skyddsrummens funktion måste åtgärdas när det behövs.

·        Styrelsen håller just nu på och kontrollerar om något i skyddsrummet behöver åtgärdas.

·        Skyddsrum kan användas av civilbefolkningen, i händelse av krig. Då räknas de svenska skyddsrummen som allmän plats. Det innebär att vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst.

·        MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är den myndighet som ansvarar för skyddsrummen. Mer information finns på deras hemsida där man även kan hitta en skyddsrumskarta för att se vilka skyddsrum som finns i närheten, www.msb.se

FÖRVARING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR

I tider då en del personer bunkrar vill vi påminna om att brandfarliga vätskor inte får förvaras i förråd, garage, lägenhet, uteplats eller på balkongen, med undantag för mindre mängder för hemmabruk. När det gäller t.ex. bensin är räddningstjänstens rekommendation att en bensindunk med bensin får innehålla max fem liter bensin och bensindunken ska i sådant fall förvaras i bilen.

 

AKTIVITETSDAG 23 APRIL

Vårens aktivitetsdag genomförs lördagen den 23 april med start kl. 10.00. Vi träffas som vanligt utanför redskapsboden för fördelning av arbetsuppgifter.

Schema

10.00 10.15                                  Samling, fördelning av arbetsuppgifter

10.15 - 13.00                                Arbete

13.00 -                                          Fika, lotteri och avslutning

En del aktivitetsdagar har ställts in under pandemin så vi hoppas givetvis på härligt vårväder och att så många som möjligt kan komma. Aktivitetsdagen genomförs för att göra fint i vårt område, men också för att vi som bor i föreningen ska kunna träffas och lära känna varandra. Ju fler vi är, desto lättare och roligare blir det. Varmt välkomna!

FÖRENINGSSSTÄMMA 28 APRIL

Årets föreningsstämma kommer att äga rum torsdagen den 28 april kl. 19.00. Stämman kommer att hållas föreningens lokal. Kallelse och underlag till stämman kommer att skickas ut till samtliga medlemmar om cirka två veckor.


NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 21 april.

Hälsningar från styrelsen


Till nyhetslistan