Medlemsinformation (nr 2) maj 2022

26 maj 2022 Information från styrelsen

MEDLEMSINFORMATION
ÅRGÅNG 2022 | NUMMER 7 | 25 MAJ 2022


BESIKTNING FÖNSTER
Garantibesiktning (5-årsbesiktning) av våra fönster kommer att ske den 15 juni kl. 10-12. Den som har upptäckt fel eller defekter på fönstren ombeds att så snart som möjligt meddela styrelsen så fönstret kan inspekteras. Ange adress, vilket/vilka fönster det gäller samt en kort beskrivning på felet/defekten.


KURS HJÄRT- LUNGRÄDDNING (HLR)

Kurs i hjärt- lungräddning kommer att hållas under hösten, troligen under september månad. Styrelsen kommer att återkomma med nya datum inom kort med information om hur man anmäler sig.


HÄCKHÖJDER
Nu när sommaren är här är det även dags att se över häckarna på uteplatserna. På sina håll har häckarna vuxit både på höjden och ut mot gångbanor, vilket försvårar trafik inne på området då det blir väldigt trångt. Dessutom utgör höga häckar också en säkerhetsrisk då sikten försämras. Enligt våra ordnings- och trivselregler får häckar på framsida ha en höjd om maximalt 130 cm och får inte växa ut mot gångbana. Vid klippning bör inte häcken klippas till 130 cm utan lämpligtvis till en lägre höjd så att det finns viss marginal för häcken att växa till maxhöjden. Styrelsen vill be alla att trimma och klippa sina häckar på framsida så att dessa håller sig inom gällande regler. Det blir både mer trivsamt och mer säkert för alla som bor i området.

NÄSTA STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 16 juni. Därefter är det semestertider och nästkommande styrelsemöte är inte förrän den 25 augusti. Frågor som ska behandlas av styrelsen behöver skickas in minst en vecka innan styrelsemötet.


Hälsningar från styrelsen


Till nyhetslistan