Nya stadgar 2023

06 juli 2023 Nya stadgar har trätt ikraft.

NYA STADGAR 2023
Våra nya stadgar, som antogs på extra föreningsstämma den 30 mars 2023 och den 20 april 2023, har nu godkänts av HSB Göteborgs styrelse. Stadgarna har registrerats av Bolagsverket den 6 juli 2023, och har därmed trätt ikraft detta datum.

 De nya stadgarna finns i PDF-format nedan.


Till nyhetslistan