Protokoll extrastämma 6 juli 2023

20 juli 2023 Protokoll från extra stämma den 6 juli 2023

Protokollet från extrastämman finns att ladda ner under fliken "Dokument" i "Mitt HSB" (klicka på knappen "Logga in på Mitt HSB" uppe i högra hörnet, logga in med Bank-ID).

 

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag om installation av laddboxar för laddning av elbilar samt godkände investeringskostnaden för installationen.

 


Till nyhetslistan