IMD El

2022-03-17
Styrelsen arbetar tillsammans med HSB Göteborg för att genomföra IMD el. Diskussioner pågår med Partille Energi. 

2021-11-18
Extra föreningsstämma.  

Stämman beslutade enhälligt att bifalla förslaget med att införa IMD för el och att styrelsen ska fortsätta sitt arbete med detta. Stämman godkände även investeringskostnaden.