Målningsarbeten röda hus

ETAPP 2 – MÅLNING OCH UTBYTE AV PANEL RÖDA HUS

2022-03-15
Arbetet med etapp 2, som gäller de röda husen är i full gång och påbörjades i början på mars månad. Arbetena kommer att fortlöpa fram till semestern och återupptas efter byggsemestern. Enligt plan ska arbetena vara klara i slutet på oktober månad. 

Information med tidplan har gått ut till de boende. Tidplanen finns att ladda ner längre ner på denna sida. 

Viktigt att tänka på:

  • Det är viktigt att det är bortplockat ifrån fasad och ca 2 meter ut på framsidorna, så att ställning kan resas.
  • Vad gäller balkonger så ska dessa rensas ifrån eventuella utemöbler, grillar med mera så att arbetet kan fortlöpa utan stillestånd.
  • Plast eller trägolv på balkongerna måste tas bort och får inte återmonteras förrän en ny instruktion från styrelsen angående detta tagits fram.
  • Allt som sitter uppe på föreningens fasad demonteras, såsom belysning, krukor, flaggstänger och annat som gör att jobben kan försvåras.
  • Har man inglasningar eller markiser ska dessa demonteras. Vill man ha hjälp med detta, får man kontakta styrelsen.