Styrelsen

Vill du kontakta styrelsen skicka ett mejl till sandfallet.hsb@gmail.com

Eller via telefon på nummer 076-304 44 96 mellan klockan 08:00 till 20:00.
OBS! Det går inte att skicka sms.
Det finns inte någon garanti att få svar direkt.
Lämna ett meddelande så återkommer vi så fort vi kan.

OBS! Felanmälan görs på denna länk. Inte till styrelsen!

Styrelsens
sammansättning

 

 

Ordförande Lars Svensson  Grenvägen 7
Vice ordförande & kassör Tore Brogren  Stubbvägen 2
Sekreterare Dick Carlsson  Stubbvägen 12
Ledamot Jan-Åke Marberg  Stubbvägen 6
Ledamot  Rolf Gustavsson  Grenvägen 3
Ledamot  Elisabet Söderberg  Stubbvägen 8
HSB-representant  Chrifa Gross  
     

Revisorer

   
Ordinarie Christer Rydén Grenvägen 11
     

Valberedningen

   
Sammankallande Christer Grahn 0768- 93 99 95
  Katarina Durefors 031-21 27 92
  Stellan Carlsson 0760-24 43 86

                                                                                                

 

 

 Bfr Sandfallet ägs gemensamt av sina medlemmar.

Styrelse väljs på årsstämman i april, med uppdraget att förvalta föreningens fastigheter och övriga tillgångar.

Styrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen, att lagstiftningen och stadgarna följs och att medlemmarnas ekonomiska intresse tillvaratas på bästa sätt.

Ledamöterna ansvarar solidariskt för att styrelsen gör vad den ska. Styrelsen är föreningens ställföreträdare utåt. Den ingår avtal för föreningens räkning och tecknar föreningens firma.

Större beslut fattas på föreningsstämmor, efter att styrelsen har berett ärendet.

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening är ett förtroendeuppdrag

Har du något som du vill förändra eller införa har du två möjligheter.

1. Lämna in en skrivelse till styrelsen. Skrivelsen behandlas av styrelsen, som i princip har två möjligheter, antingen tillstyrka eller avslå förslaget.

2. Lämna in en motion till stämman före mars månad utgång. Styrelsen bereder frågan och lämnar ett förslag till beslut, men det är stämman som fattar beslutet.

En del frågor behöver utredas ordentligt innan alla konsekvenser kan överblickas. Det innebär att de kan ta tid innan beslut fattas. Är du tveksam om hur ditt förslag bäst hanteras? Kontakta styrelsen så får du hjälp.