När det uppstår något fel i lägenheten ska du i första hand försöka begränsa skadan och därefter fylla i formuläret nedan alternativt ringa HSB felanmälan tel. 010-442 24 24.

Vid fel på garageportar kontakta i första hand Jan Marberg tel: 0709-99 42 76, eller styrelsen på tel: 076- 304 44 96.

Om det är ett akut fel efter kontorstid kontaktar du i första hand styrelsen så de kan bedöma vad som skall göras. I sista hand och om det verkligt akut ringer du själv Secutitas, tel. 010-470 55 98.
Vid exempelvis stopp i avlopp eller om en huvudsäkring i källaren löser ut finns sällan orsak att ringa Securitas.
Du skall inte beställa hantverkare själv om du inte har avsikt att stå för kostnaden.

Husbocksförsäkring och sanering av skadedjur:
Försäkringsgivare för sanering av skadedjur, husbock och andra träskadeinsekter är Nomor Försäkring AB.
Skadeanmälan görs direkt på nomor.se. Eller på telefon 0771-122 300.

Hissar servas av Hiss Teknik AB. Vid akuta hissproblem ring tel. 031-337 36 39
OBS! Vid borttappade nycklar i hisschaktet och vid fel på belysningen görs felanmälan till HSB.