Angående det skärpa eldningsförbudet i Göteborg | 14 juni 2023

14 juni 2023
Det är fortsatt tillåtet att använda de tre eldstäderna på gårdarna. Däremot tillåts inte egna grillar på våra innergårdar.
Vi vill uppmana att använd sunt förnuft! Kom ihåg att det alltid är du som eldar som är ansvarig om något går fel, även om du följer riktlinjerna. Var därför alltid försiktig och se till att utrustning för att släcka finns nära till hands.
Det går att läsa mer om det skärpta eldningsförbudet på Göteborg Stads hemsida »