Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bli medlem i HSB Kil

Vad roligt att du vill bli medlem i HSB Kil! Det första steget mot ett medlemskap hos oss är att fylla i uppgifterna nedan. Sedan kontaktar vi dig om hur du gör för att betala in din medlemsandel och årsavgift.

Kostnader och avgifter för medlemskap i HSB Kil

Är en person i ditt hushåll redan medlem? Eller är ni flera i samma hushåll som vill bli medlemmar? Då får ni ett så kallat familjemedlemskap. Alla nya medlemmar i hushållet betalar varsin medlemsandel (återfås vid eventuellt utträde), men ni betalar endast en årsavgift per familj.

Huvudmedlem:
Medlemsandel 500 kr
Årsavgift 300 kr (halveras vid halvårsskiftet)

Familjemedlem:
Medlemsandel 500 kr
Årsavgift 0 kr

Hantering av personuppgifter om våra medlemmar

Dina personuppgifter lagras och behandlas av HSB i enlighet med personuppgiftslagen. Du hittar närmare information om HSB:s personuppgiftsbehandling här. Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är HSB Arlanda, kontaktuppgifter hittar du i sidfoten.

Fyll i och skicka formuläret nedan

Finns det någon i ditt hushåll som redan är medlem i HSB Kil? Fyll i personnummer på den person som redan är HSB-medlem här:

Ange uppgifterna för personen i ditt hushåll som vill gå med i HSB Kil nedan.
Anledning till medlemskap:
Godkännande för hantering av personuppgifter