Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB NORR SATSAR PÅ HAPARANDA

30 januari 2023

Att skapa en hemtrevlig och trivsam miljö på lokalkontoren är en av HSB Norrs strategier för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Nu har kontoret i Haparanda fått sig ett rejält ansiktslyft. ”Vi vill skapa en känsla av hemlängtan – till kontoret” säger Mattias Lundström, vd HSB Norr.

HSB Norr har renoverat många kontor de senaste åren och under hösten var det Haparandakontorets tur att få sig ett ansiktslyft.

Den fysiska arbetsmiljön är viktig, därför är HSB Norrs strategi att ha fina, trivsamma lokaler, inte bara för kunderna utan även för medarbetarna. Lokalerna ska ha trevliga gemensamhetsytor för att möjliggöra och uppmuntra till samverkan och gemenskap. Inredningen på kontoren följer samma grafiska profil. Tanken med det är att man ska känna igen sig, vilket kontor man än besöker.
- Det ska kännas som att man kommer hem när man kommer in till kontoret, oavsett om man är i Haparanda, Umeå eller någon annanstans, säger Mattias.

HSB Norr har kontor på nio platser i Norr- och Västerbotten, från Kiruna i norr till Umeå i söder. Lokalkontoren ska ligga centralt och lättillgängligt, av flera anledningar. Kunderna ska enkelt kunna ta sig dit och allmänheten ska se att de finns på orten. Även ur ett hållbarhetsperspektiv är det positivt, då medarbetarna ges möjligheten att åka kollektivt till jobbet. Fastighetsservice behöver andra typer av lokaler med utrymme för maskiner och bilar men de ska också ligga geografiskt bra till, med närhet till både centrum och kunder.

HSB Norr är den nordligaste av HSBs regionföreningar med ett verksamhetsområde som sträcker sig från Umeå i söder till Kiruna i norr. Föreningen ägs av drygt 40 000 enskilda medlemmar och 286 bostadsrättsföreningar. HSB Norr har 158 medarbetare på 9 orter och arbetar med allt från att bygga, äga och förvalta bostäder till utbildning och löpande rådgivning för både bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. HSBs uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa vad vi kallar Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boendegemenskap. Eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten och ges chansen att utveckla sitt boende till något unikt och givande.

Taggar

HSB Norr
Mattias Lundström