Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

En sund ekonomi bygger framtidens HSB

HSB drivs av medlemmarnas intressen, inte av att maximera vinsten. Tillsammans skapar vi framtidens boenden där trygghet står i centrum. Vår vinst återinvesteras i nya bostäder och att förvalta redan byggda. Det betyder att vi kan utveckla bostäder i hela landet, även på platser där få andra vill bygga men våra medlemmar vill bo.

Inlåningsverksamhet inom HSB Landskrona

HSB Landskrona bedriver inlåningsverksamhet inom ramen för vårt erbjudande:

HSB Landskrona tillhandahåller heltäckande tjänster inom det ekonomiadministrativa området. Vi sköter löpande förvaltning åt bostadsrättsföreningar, bland annat hantering av fakturor, avgifter, hyror och arvoden, lånereskontra, lägenhetsregister, bokföring, bokslut, deklarationer samt årsredovisning. Tjänsterna erbjuds till HSB Landskrona medlemsföreningar, externa bostadsrättsföreningar och andra kunder. Verksamheten riktar sig till juridiska personer.

HSB Landskrona ek för är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Föreningens ordinarie verksamhet. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av Föreningens obestånd.

Enligt föreningens finanspolicy och HSBs Kod för föreningsstyrning skall dock 100% av den del som avser icke tidsbundna inlåningsmedel (avistamedel) finnas i likvida medel, värdepapper, på checkkredit eller lånelöfte.

Centralt funktionsansvarig för HSB Landskrona ek för och dess dotterbolag är Charlotte Hartvig, Ekonomi chef.

Telefon: 0418 - 49 99 32

E-post: Chralotte.Hartvig@hsb.se