Gårdar och utemiljö

Vår förening lägger ner stora resurser för att ha en fin, blommande grönska med fortlöpande skötsel av våra rabatter, våra buskar, osv. Vi satsar på bra utemöbler för att främja en trivsel och sommaraktiviteter för våra boende.

Gräsmattorna är till för allas trevnad och avkoppling. Bollspel på gårdarna går bra, men se till att inte våra gräsmattor förstörs och att hänsyn tas till övriga boende. Mellanhedsparken har vi alldeles intill för de äldre. På lekgården mellan Erikslustvägen 36 och 42 finns också en bandybana.

Djur

Hundar och katter skall hållas under kontroll inom området så att djuren inte stör övriga medlemmar eller förorenar området.

Mata inte fåglarna från fönster, balkong eller på gården eftersom mat som hamnar på marken drar till sig råttor och möss.

Leksaker

För allas trevnad är det också viktigt att man städar efter sig, som att ta in leksaker, sparkcyklar och 3-hjulingar från gården efter användning. De sistnämnda bör inte stå i cykelställen, då de tar för stor plats.

Studsmattor och pooler måste tömmas och tas bort efter användning. Lagen om skydd mot olyckor innebär att ordförande i föreningen kan ställas till ansvar för olyckan.

Robotgräsklipparna 

Vid en snabb blick över våra gårdar kan du säkert få syn på några av de robotgräsklipparna som åker runt. Dessa klippare ingår i ett projekt som erbjudits föreningen genom Husqvarna och Green. Projektet kommer att fortsätta under våren 2021 för utvärdering av ett antal punkter. Under tiden njuter vi av fint klippta gräsmattor.