Gemensam el

Brf Erikslust har IMD/Gemensam el sen början av 2022. Detta innebär att du som boende blir debiterad för det som du förbrukar i din lägenhet.

Du kommer kunna följa din el-förbrukning via inloggningsuppgifter och och elräkningen kommer synas på avierna från HSB. Elen som förbrukats under föregående kvartalet fördelas rakt av på de kommande tre månadsavierna.
Behöver du inloggninguppgifter kontaktar du fastighetskontoret.

Vid flytt/inflytt sker avlästningen av mätaren digitalt och automatiskt. Inget extra behöver göras.

 

****

Fr o m 1/3–2022 kommer föreningen att ingå i HSB’s ramavtal som man slutit med Energi Sverige där föreningen under 2022 får betala ca 0,66 kr/kWh. Priset som föreningen betalade i dec-21 var 2,02 kr/kWh. Flera bedömare menar på att de högre elpriserna är här för att stanna och att snittpriset per år kommer att öka i synnerhet i vår del av landet, sektor SE4. Besparingen blir ca 3300 kr/år för ett hushåll som förbrukar ca 2000 kWh/år och med ett elhandelspris på 1,25 kr/kWh 

Längst ner på sidan hittar du manualen för hur du loggar in i systemet FairShare för att se din elförbrukning. Detta kan du göra så fort du fått dina inloggningsuppgifter.

Nyckelutlämning

Har du lämnat in dina nycklar under projektet? 
Glöm inte att hämta ut dem. - Kontakta fastighetskontoret om du missat utlämningstiderna

****

Gemensam el (IMD) på Brf Erikslust

 

Vad innebär gemensam el?

Tidigare hade varje lägenhet ett eget el abonnemang och betalade avgifter till nätleverantören och elleverantören både för elförbrukningen och fasta avgifter för abonnemanget. Utöver detta hade föreningen 9 abonnemang för den el som används till gemensamma utrymmen, belysning, tvättstuga, garage m m.

Med gemensam el kopplas alla lägenheterna i stället via föreningens el-abonnemang. Detta betyder att de enda fasta avgifterna mot elbolagen blir för föreningens 9 abonnemang. Ca 420 abonnemang blir i stället bara 9. Föreningen installerar egna elmätare, slavmätare, för att mäta förbrukningen till varje lägenhet som sedan debiteras medlemmarna på samma avi som månadsavgiften till föreningen.

Vilka är fördelarna?

Den stora fördelen är lägre utgifter för medlemmarna eftersom de fasta kostnaderna blir lägre när vi delar på föreningens abonnemang i stället för att alla betalar för ett eget el abonnemang. Besparingen ligger på ca 1500 - 1900 kr/år per lägenhet.

Med gemensam el på plats så kommer alla lägenheterna kunna ta del av den energin som föreningen kommer kunna producera när solcellerna på taken är på plats! Om vi inte haft gemensam el så hade endast föreningens gemensamma utrymmen haft nytta av solpanelerna – nu får alla dra fördel av den!

Eftersom elen debiteras på samma avi som föreningsavgiften så blir det färre räkningar att betala, och för de som inte själv vill engagera sig i att hitta ett bra elavtal blir det en fördel att detta hanteras av föreningen.

De nya elmätarna kommer att ägas av föreningen och därmed blir det en utgift för föreningen ifall en mätare går sönder och måste bytas. Detta är dock inkluderat i kostnaderna på samma sätt som vi räknar med att en dörr eller en tvättmaskin kan gå sönder och behöva lagas ibland. Även med detta inräknat så är det fortfarande mycket billigare än motsvarande kostnad för separat el-abonnemang till varje lägenhet.

Vilka är nackdelarna?

Eftersom många delar på ett el-abonnemang kan inte varje medlem själv välja vilket elavtal som ska gälla. D.v.s. om någon har en stark åsikt om att elen ska vara billig och någon annan tycker att den måste vara grön så kan vi inte tillgodose allas önskemål. 

Påverkas min månadsavgift till föreningen?

Nej, månadsavgiften ändras inte av att gemensam el införs. Däremot tillkommer två separata poster på avin för elförbrukningen och den fasta kostnaden för ”el abonnemanget”. Detta är liknande för hur hyran för garageplatser idag debiteras som en separat post på samma avi.

Hur sker debiteringen? 

Förbrukningen för varje lägenhet debiteras på månads-avin som skickas ut av HSB. Eftersom avierna skickas ut kvartalsvis debiteras elförbrukningen med 3 månaders fördröjning. Det innebär att de första tre månaderna debiteras ingen förbrukning, men vid ägarbyte kommer en extra räkning att skickas ut för att debitera de sista tre månadernas förbrukning medan den nya ägaren får sina första tre månader utan någon debitering på avierna.

Vad sker vid avflytt/inflytt?

Vid överlåtelse skickas avier ut för kvarvarande IMD-avläsningar till säljarens nya folkbokföringsadress, alternativt Kivra, E-faktura eller E-post om frånflyttande medlem har något av dessa alternativ.
Nästkommande IMD-avläsning vi mottar avseende period då säljaren varit innehavare skickas även ut till säljaren på samma sätt vid nästkommande kvartalsavisering.
Köparen kommer enbart få avläsningar från tillträdesdagen och framåt.
Därav behöver köpare/säljare ej reglera IMD-elen vid överlåtelse.

Påverkas det rörliga elpriset?

Ja. Tidigare hade varje lägenhet ett eget avtal och därmed olika elpriser. Med gemensam el har alla samma avtal och därmed samma pris. Hur stor skillnad det blir beror både på vilket elpris du hade tidigare och vilket elpris föreningen kan få. Eftersom föreningen är en stor kund med ca 420 lägenheter/lokaler kan det dock finnas ett bättre förhandlingsläge gentemot elbolagen än vad en enskild lägenhetsinnehavare har. Ännu mera så om elavtalet upphandlas tillsammans med andra HSB-föreningar, om den möjligheten ges.

Vad händer med de individuella elabonnemangen för lägenheterna?

De tidigare individuella abonnemangen upphör helt när den gamla elmätaren tas bort och därmed avbryts även eventuella bindningstider utan att det kostar medlemmarna något extra.

Vem beslutade om att gemensam el ska genomföras?

På stämman 2020 beslutades om att föreningen skulle investera i gemensam el.

Vad behöver de enskilda medlemmarna göra i samband med bytet?

Nästan ingenting. Beslutet att införa gemensam el som togs på stämman gav föreningen mandat att genomföra bytet för samtliga lägenheter och att ge den information som behövs till elbolagen för att avsluta de gamla abonnemangen.

Eftersom elmätarna sitter i varje lägenhet behöver entreprenören tillträde till lägenheterna i samband med bytet. Bytet tar ca 30–45 min. Inför bytet behöver man också frigöra plats runt mätaren. Bytet kommer innebära ett elavbrott på flera timmar vilket som så klart påverkar alla.

Hur mycket kostar det att göra bytet?

Investeringskostnaden för inköp av elmätare och insamlingscentral samt arbetet för att installera dem är ca 1,1 Mkr exklusive moms. Momsen är avdragsgill för föreningen. Kostnaden står föreningen för och finansierar investeringen med egna medel dvs inga lån tas för denna investering. Garantitiden är 5 år. Installationskostnaden skrivs av på 10 år. Återbetalningstiden är ca 2 år på investeringen räknat på vad hushållen sparar i uteblivna avgifter.

Varför måste vi byta elmätarna?

De tidigare elmätarna ägs av nätbolaget (d.v.s. EON) och måste lämnas tillbaka när elabonnemangen avslutas.

Dessutom rapporterade dessa mätare sin förbrukning via elnätet tillbaka till nätbolaget. För den gemensamma elen vill vi i stället att förbrukningen ska rapporteras till oss vilket kräver nya mätare med andra vägar för datainsamling.

Hur fungerar de nya elmätarna?

De nya elmätarna, slavsändaren, monteras på samma plats som de gamla och rapporterar förbrukningen för lägenheterna via signaler var 15:e minut till en insamlingscentral placerad i källaren. Insamlingscentralen skickar sedan vidare mätvärdena till en databas som i sin tur genererar rapporter och fakturaunderlag som skickas till oss.

Vad händer om min elmätare går sönder?

För dig som medlem är det ingen skillnad mot idag, d.v.s. du gör en felanmälan via https://felanmalan.sydsverigeab.se/ – Du får med detta alternativ återkoppling när felet hanteras/är åtgärdat. Eftersom mätarna ägs av föreningen kommer kostnaden falla på föreningen efter att garantitiden löpt ut.

Vilka elmätare används?

Elmätning och datainsamling köps in från Ngenic.

Jag vill ha tillbaka mitt individuella abonnemang. Kan ni byta tillbaka bara min lägenhet?

Nej. Antingen har vi detta för hela föreningen eller inte alls. Vi tar inte heller ett beslut per gård/husblock utan vi gör detta tillsammans i hela föreningen.

Jag använder inte el. Kan jag slippa den extra avgiften?

Nej. Den extra avgiften för vår egen elmätning är densamma oavsett om eller hur mycket man använder el i sin lägenhet och delas av alla lägenheter.
Detta kan jämföras med att vi även har gemensamt avtal för bredband och TV som alla betalar för oavsett hur mycket man använder dessa tjänster.

Jag har fler frågor. Vart ska jag ställa dem?

Kontakta ansvarig projektledare Jonas Andersson från Elselect AB, 0734–100232 eller styrelsen beroende på vad frågan handlar om.