Parkering

Föreningen har parkeringsplatser längs Erikslustvägen och på Torupsgatan samt garage under Mellanhedsgården.

Parkeringsplatserna är fria att utnyttja för samtliga medlemmar, men det krävs ett parkeringstillstånd. Detta tillstånd delas ut av fastighetskontoret och man får 1 per lägenhet (eller sammanslagen lägenhet). Tillstånden är allmänna och gäller inte för en specifik ruta.

Garaget vid mellanhedsgården är avgiftsbelagt och platserna är personliga. För närvarande är det kö till platserna. För att ställa sig i kö till garageplats gör man detta via https://mitthsb.hsb.se det går bra att logga in med Bank-ID. Se bifogad instruktion. För närvarande är avgiften för bil 500 kr och för motorcykel 300 kr.

 

Parkering elbil

I föreningens garge har vi åtta laddstationer för el- och hybridbilar.
Priset för p-platsen för el/laddhybrider är 700 kr/mån +  moms om 50 kr fr.o.m Q3 2023. Kostnaden för att tanka är fr.o.m. januari 2023  3,10 kr/kWh.

Föreningen har from installationen av dessa laddstolpar två kölistor för parkeringsplatser. En lista för bilar med annat drivmedlel än el och en för bilar som behöver laddas. Du behöver äga en laddbar bil för att få en laddplats.

För att ställa sig i kö till garageplats gör man detta via https://mitthsb.hsb.se det går bra att logga in med Bank-ID. Se bifogad instruktion.