Garantiärende och felanmälan

Här kan du läsa mer om hur du själv åtgärdar eventuella fel samt hur du lämnar ett garantiärende. Du anmäler alla ärende (oavsett om det är ett garantifel eller inte) via formuläret nedan.

Fel som du själv kan, och bör, åtgärda 

Kom ihåg att du själv ansvarar för en del av underhållet i din lägenhet enligt stadgarnaMånga fel kan du lösa på egen hand och vi har en mängd hjälpsamma skötseltips som du är välkommen att ta del av, innan du lämnar ett ärende. 

Felanmäl via formuläret nedan

Alla fel, oavsett om det går på garantin eller inte, ska du skicka in via formuläret som finns längst ner på denna sida. Om det saknas information kommer du att behöva komplettera ditt ärende, vilket kan göra att ärendet tar längre tid att hantera. Så tänk på att göra anmälan så komplett och noggrann du kan med text och bilder redan från början. 

Vanliga frågor och svar om garantiärende/felanmälan

Akuta ärende – ring jouren

Så här anmäler du ett akut ärende (som inbrottsskada eller vattenläcka). 

Tv och bredband

Vid fel på tv eller bredband, kontakta leverantören.