INFORMATION OM BOKNING AV TVÄTTIDER

21 juni 2022 Onlineportalen för bokning av tvättider kommer ligga nere för underhåll och uppdatering mellan 1 & 8 juli

Onlineportalen för bokning av tvättider kommer ligga nere för underhåll och uppdatering mellan 1 & 8 juli. Detta medför att ingen tvättid kommer kunna bokas via onlineportalen under denna tidsperiod. Det kommer fortfarande vara möjligt att boka tvättider via bokningstavlorna i källaren.  

 Redan bokade tvättider kommer att finnas kvar i systemet och tvättstugorna kommer att kunna användas som vanligt under hela underhållsperioden.

När underhållsarbetet är färdigt kommer en ny länk till onlineportalen att läggas ut på er hemsida, detta är planerat att ske senast den 8 juli. I det uppdaterade systemet kommer onlineportalen ha ett nytt utseende och det kommer även att finnas en app för bokning av tvättider.

Instruktioner för hur ni använder den nya onlineportalen samt appen kommer att finnas på hemsidan tillsammans med den nya länken.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta förvaltningen på Odlaren.forvaltningmalmo@hsb.se