Policyer

För att säkra föreningens ekonomi på bästa möjliga sätt och att tillse att beslut rörande om- och tillbyggnad eller andrahandsuthyrning sker på ett likartat och konsekvent sätt har styrelsen antagit olika policyer som ska följas när beslut fattas. Policyerna kan du läsa om på denna sida. Har du frågor eller kommentarer får du gärna höra av dig till styrelsen.