Principiella stämmobeslut

Årtal och paragraf hänvisar till protokoll från respektive stämmor

 

Uppsättning av plank, 1996 § 20
Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att handlägga frågorgällande uppsättning av plank el. dyl.

Tillbyggnad av balkong, 1997 § 16
Föreligger ansökningar från lgh 225 och 227 angående tillbyggnad av balkong. Stämman beslutar efter acklamation att avslå ansökan från lgh 227 samt att bifalla ansökan från lgh 225, under förutsättning att grannarnas godkännande föreligger.

Förändring av asfalt och gångplattor, 1999 § 6,
Skall prövas av styrelsen.I princip tillåts ingen förändring och den ursprungliga Utformningen skall bibehållas.

Balkong, s.k. fransk balkong m.m.
Har tidigare bifallits genom beslut på föreningsstämma. Skall prövas av styrelsen och godkännas av berörda grannar.

Staket runt tomt
Tillåtes upp till 1 meter lika befintliga under förutsättning att berörda grannar godkänner samt beslut i styrelsen.

Markiser, balkongskydd färger m.m.
Får uppsättas enligt anvisningar från styrelsen.

Skärmtak dörr
Informeras om att det redan finns ett godkänt beslut angående uppsättning av skärmtak över oskyddad dörr. Även i detta fall fodras styrelsebeslut och berörda grannars godkännande.

Information och beslut ang. inglasning, 1999 § 7
Förslag till inglasning presenteras. För – och nackdelar diskuteras. Stämman beslutar med acklamation att lägga ner fortsatt utredning m.m. gällande inglasning.

Information och beslut ang. takfönster/takkupor, 1999 § 8
Förslag redovisas om tillbyggnad av takkupor/takfönster. Under diskussionen framkommer att det är föreningens ställningstagande som skall tas fram. I övrigt är det åtgärder som fodrar bygglov ifrån kommunen. Efter avslutad diskussion beslutar stämman att godkänna byggande av takfönster efter prövning av styrelsen.

Information och beslut ang. portal, 1999 § 9
Redovisas att vissa medlemmar önskar bygga portaler i anslutning till sina tomter och staket. Efter diskussion beslutar stämman att portaler ej får uppsättas.

Ändringar utvändigt/invändigt, 1999 § 13
Alla förändringar utvändigt i form av plank, staket, redskapsbodar m.m. eller invändiga förändringar skall redovisas och godkännas av styrelsen. Bl.a. skall relationsritningarna förändras. I princip får bärande väggar ej förändras.

Portar till carportar, 2002 §18
Förslag att installera portar till våra carportar. Ev. automatisk som tillval. Stämman beslutar att avslå.

Djupare balkonger, 2004 §18
Förslag att få bygga balkongerna djupare, enligt byggnadsnämnden godkännes inte denna förändring.

Installera braskamin, 2004 §18
Förslag att få installera braskamin. Vid extraföreningsstämman redovisades både för och nackdelar. Stämman beslutade avslå.

Installation av gasbraskamin.
Förslag om att installera gasbraskamin. Stämman beslutade godkänna installationen med styrelsens godkännande.

Glastak, 2017 §17
Fast glastk över uteplats. Stämman beslutade att godkänna motionen.
Uppsättning kräver styrelsens tillstånd innan igångsättning.