Stadgar

14 april 2018 hölls en extra föreningsstämma och nya stadgar antogs. De nya stadgar är registrerat hos Bolagsverket 2018-06-28.

Om du saknar Acrobat Reader som behövs för att kunna läsa filen så kan du ladda ner det gratis här.