Järven

Informationsmötet 23 april 2013

 Vårens informationsmöte hölls i Stadionkyrkan 23 april.

Ordförande Åsa-Lena Pingdotter hälsade de drygt 80 medlemmarna och inbjudna gäster välkomna till mötet i de fina lokalerna som Stadionkyrkan har.

ABF - kurser och kulturarrangemang

Från ABF kom idésprutan Lisbeth Jönsson. Engagerat berättade Lisbeth om de möjligheter som finns med studiecirklar och kurser. Qigong, data för äldre, matlagning, historiska cirklar som t.ex. Vårt Malmö och egentligen det som man är intresserad av kan ordnas.

Lisbeth kommer att hjälpa föreningen att starta de kurser som önskas.

HSB Malmö

Från Styrelsen för HSB Malmö kom Birgitta Nilsson och Maj-Britt Thulin. Avsikten var att ordföranden Claes Caroli skulle medverka men han fick förhinder i sista stund. Birgitta och Maj-Britt hade sina "stora" öron på för att ta del av alla goda idéer som finns bland medlemmarna. De beskrev problemen och möjligheterna vid nybyggnation som blir allt dyrare. Vissa problem med att sälja lägenheterna finns och då kan hyrköp vara en möjlighet. Inte så stora lägenheter är en inriktning och dessa riktar sig till ungdomar och äldre. 

De fick bl.a. en fråga om försäljningen av Turning Torso och en eventuell förlust vid försäljningen. Svaret de gav var att en förlust inte skulle påverka medlemmarna i Brf Järven.

Som avslutning beskrev de sin inställning till HSB och koperationen. Tillsammans är vi starka och att jag kan faktiskt själv kan tjäna på att göra saker tillsammans.

Hemsidan och administrationen

Jan Singman berättade om arbetet med "nya" hemsidan. Efter mötet i mars där drygt 20 medlemmar deltog pågår arbetet med att sammanställa alla goda idéer och uppslag.

Föreningens nya administrativa system som Jan under det senaste halvåret utvecklat tillsammans med styrelsen visades. Det tidigare systemet med ett stort antal pärmar och papper är snart ett minne blott. Som medlem märker man det nya bl.a. genom minskad kontanthantering på expeditionen där pengarna istället betalas via avgiftsavin.

133 medlemmar har uppgivit sin E-postadress och får därmed sin information i datorn. Övriga får fortsatt sin info i pappersform.

Inom kort kommer en förfrågan om ev. anhöriga. Detta för att vid särskilda händelser kunna kontakta någon anhörig.

Alla uppgifter som finns om medlemmarna lämnas inte ut till obehöriga från expeditionen. Uppgifterna används enbart internt.

Nyheter i Brf Järven

Åsa-Lena tog till orda framme i kyrkan stående på andra trappsteget. Hon berättade om stort och smått i föreningen.

  • Nya blomkrukor med friska vårblommor har placerats på gården
  • En elstolpe håller på att installeras vid grillarna
  • Boulebanan är krattad och första träffen sker idag (läs 24 april)
  • Området runt miljöhuset har snyggats till och breddats
  • Projektet med värmesystemet i 16-våningshuset har påbörjats
  • Arbetet med evakueringsbalkongerna återupptas vecka 19
  • Hissarna är i princip klara - lite målningsarbete kvarstår
  • 1:a maj firas som vanligt med sång och knake
  • Planering pågår för fullt för Midsommarfest den 15 juni i vårt nya tält

Åsa-Lena tackade medlemmar och gäster för engagemanget under mötet och bjöd in till

Kaffe och fläta

Den nybakade flätan från COOP smakade gott till kaffet efter mötet. Småpratet vid borden fortsatte en god stund innan medlemmarna tog den stilla promenaden hem till Brf Järven.

Ladda ner

Mina sidor