Järven

Styrelsen

Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar därför för medlemmarnas och föreningens bästa.

Föreningsstämman tillsätter styrelsen. Vanligtvis väljs styrelsemedlemmar "omlott" så att hälften av styrelseledamöterna står i tur för omval varje år. Föreningsstämman kan också avsätta den styrelsemedlem de valt, även om denna inte står för tur till omval. Det vanliga är dock att en styrelsemedlem avgår genom att inte ställa upp för omval. Styrelsemedlem kan alltid avgå från styrelsen när han eller hon själv begär det. En styrelsemedlem som avgått bör bevaka att hon eller han blir avregistrerad hos bolagsverket.

Ansvarsområden
Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av fastigheten och verksamheten. I mindre föreningar är det inte ovanligt att styrelsen också sköter allt själv. Naturligtvis är det en fråga om tid och kunskap. Det finns exempel på föreningar som har eldsjälar som kan allt och sköter alla rutiner. Men det är också viktigt att styrelsen bygger upp ett system som fungerar även om nuvarande styrelsen avgår från sina uppdrag.

Styrelsesammansättning

Ordförande

Hans Carlsson

070-376 7389
Vice Ordförande Bo Thysell
Sekreterare

Christel Langebro

Ledamot

Andreas Gullbrandsson

Ledamot Leif Persson
HSB-ledamot

Lennart Andersson

  

Kontaktuppgifter:
HSB Brf Järven
Vendelsfridsgatan 6 B, 16:e våningen
040- 96 39 15
brf137.jarven@ownit.nu

Expeditionstider:
Måndagar kl 9-10 (stängt 1 juni - 15 augusti)
Onsdagar kl 18-19 (tiderna gäller hela året)

Mina sidor