Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Till mäklare

Våra överlåtelser sköts av HSB Malmö. För att underlätta ditt arbete som mäklare hittar du här en enkel checklista. I Mitt HSB hittar du vanliga frågor och svar när det gäller hanteringen av överlåtelserna.

Överlåtelser sker digitalt

Överlåtelserna sker digitalt via Mitt HSB och tjänsten HSB Överlåtelser. Med HSB Överlåtelser får alla parter som är inblandade i överlåtelser en effektiv och säker papperslös hantering. Tjänsten innebär att du som mäklare snabbt får ut avtalet till bostadsrättsföreningen, som i sin tur enkelt kan begära in kreditupplysningar med mera. Du och föreningen kan sedan följa status på samtliga ärende digitalt.

Checklista: Så fungerar en överlåtelse

steg1.png Köparen ska bli medlem i HSB Malmö

Om det är en bostadsrättsförening som är medlem i HSB Malmö:
För att en överlåtelse ska bli godkänd behöver du som mäklare först säkerställa att samtliga köpare blir medlemmar i HSB Malmö. Att bli medlem i HSB görs digitalt – här finns även uppgifter om kostnad för andel samt årsavgift.
Kom ihåg att köparen behöver uppge sin e-postadress samt ha ett giltigt bankkort (VISA eller Mastercard) eller Swish.

Nästkommande år betalar bostadsrättsföreningen avgiften.

steg2.png Köparen ska bli medlem i bostadsrättsföreningen

Därefter behöver köparen (eller köparna) bli medlem i bostadsrättsföreningen. Detta medlemskap ska godkännas av förvaltaren och/eller styrelsen.

Ansökan om medlemskapet gör du genom att ladda upp överlåtelseavtalet i ärendet som du har öppnat i HSB Överlåtelser, som du därefter skickar vidare till föreningen.

När ansökan har kommit in gör förvaltaren en kreditupplysning av tilltänkt köpare. 

steg3.png Boka tillsyn

När både medlemskapet i HSB Malmö och i bostadsrättsföreningen är godkända ska du som mäklare boka en tillsyn hos föreningen.

Om brf:en förvaltas av HSB Malmö:
Du bokar tillsynen genom att skicka en bokningsförfrågan till förvaltaren (e-postadress till förvaltare hittar du på brf-hemsidan under fliken Kontakt). Tillsynen sker tillsammans med säljare och tilltänkt köpare. Vid förhinder, ska avbokning/ombokningen ske senast 24 timmar före avtalad tid. 

steg4.png Informera köparen om avgifter

Kom ihåg att informera köparen om att hen ska betala en överlåtelseavgift och eventuellt en pantsättningsavgift.

  • Överlåtelseavgiften kommer på den första avgiftsavin.
    Pantsättningsavgiften kommer på nästkommande kvartalsavi.
  • Överlåtelseavgiften betalas av köparen enligt föreningens stadgar.
  • Beloppet för pantsättningsavgift samt överlåtelseavgift framgår i mäklarbilden.
  • Dessa avgifter ska kompensera bostadsrättsföreningen för de administrativa kostnaderna som uppstår i samband med en överlåtelse.

steg5.png Informera köparen att inte betala på gamla avier

Informera gärna köparen om att avierna kommer efter tillträdesdagen. Hen ska inte betala på förra ägarens avier, eftersom de blir makulerade.

Tumregeln är:
Om tillträdesdagen är den första i månaden är det köparen som är betalningsansvarig för den månaden.

Om tillträdesdagen är den andra eller senare i månaden är det säljaren som är betalningsansvarig.

steg6.png Säljaren ska lämna medlemskapet i bostadsrättsföreningen

Utträde ur föreningen sker automatiskt när överlåtelsen går igenom i HSB Överlåtelser.

steg7.png Informera säljaren att hen fortfarande är medlem i HSB Malmö

Om det är en bostadsrättsförening som är medlem i HSB Malmö:
Berätta gärna för säljaren att om hen inte avslutar sitt medlemskap i HSB Malmö kommer medlemskapet fortfarande att gälla och hen blir debiterad en årlig medlemsavgift (den som tidigare betalades av bostadsrättsföreningen).

Om säljaren vill avsluta sitt medlemskap i HSB Malmö behöver hen fylla i formuläret här . Bosparar personen förlorar hen sina bosparpoäng.

Ett tips är att fortfarande vara medlem, för att nyttja medlemskapets fördelar som att bli bosparare. HSB Bospar är ett enkelt och tryggt sätt att spara till ett framtida boende till dig själv, dina barn eller en annan närstående. Med ett bosparande kan du få förtur till HSBs cirka 25 000 hyresrätter och nybyggda bostadsrätter över hela Sverige. Börja bospara här.

Så får du tillgång till tjänsten HSB Överlåtelser

Hur kan jag som mäklare starta uppdrag i HSB Överlåtelser?

För att kunna starta ett nytt uppdrag och få ut en mäklarbild behöver din mäklarfirma vara ansluten till den digitala tjänsten HSB Överlåtelser (som du når via Mitt HSB).

Du som mäklare behöver även vara upplagd i själva tjänsten. Om du vill bli upplagd, kan du be en kollega (som har tillgång till tjänsten) att göra detta enkelt i HSB Överlåtelser.

Min mäklarfirma är inte ansluten till HSB Överlåtelser, hur gör jag?

Om mäklarfirman inte är ansluten till den digitala tjänsten HSB Överlåtelser kan du mejla overlat.malmo@hsb.se för att få ett avtal.

Därefter är det administratören (som är angiven på avtalet) som registrerar den första mäklaren i HSB Överlåtelser. Varje upplagd mäklare kan sedan i sin tur lägga till och ta bort nya mäklare.

För varje startat ärende i HSB Överlåtelser tillkommer det en avgift.

Hur kan jag ta ut en mäklarbild?

Genom att starta ett uppdrag i HSB Överlåtelser får du tillgång till en mäklarbild. Där finns bland annat årsredovisning, stadgar och lägenhetsförteckning.

Fler vanliga frågor och svar om överlåtelser finns i Mitt HSB.
Här finns svar på till exempel:

  • Hur ändrar jag uppgifter i ett uppdrag?
  • Var hittar jag ett lägenhetsutdrag?
  • Hur gör jag för att avnotera en befintlig pantsättning på en lägenhet?

I Mitt HSB finns även: "Manualen HSB Överlåtelser"