Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vad vill du felanmäla? Välj här

Fel i ditt boende

Om något är trasigt i din lägenhet eller du vill få kontakt med en fastighetsskötare för annan hjälp, gör en felanmälan. 

Hur gör jag en felanmälan?

Hjälp med Mitt HSB

Behöver du teknisk support i Mitt HSB eller på hsb.se?

Teknisk support