Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

En sund ekonomi bygger framtidens HSB

Vinsten i HSB går alltid tillbaka till verksamheten för att göra den ännu bättre.
För att kunna utveckla erbjudandet för medlemmarna, måste ekonomin vara sund och generera ett överskott – exempelvis för att kunna öka investeringarna i nyproduktionen och i IT- och tjänsteutveckling. 

Inlåningsverksamhet inom HSB Malmö

HSB Malmö bedriver inlåningsverksamhet inom ramen för vårt erbjudande:

HSB Malmö tillhandahåller heltäckande tjänster inom det ekonomiadministrativa området. Vi sköter löpande förvaltning åt bostadsrättsföreningar, bland annat hantering av fakturor, avgifter, hyror och arvoden, lånereskontra, lägenhetsregister, bokföring, bokslut, deklarationer samt årsredovisning. Tjänsterna erbjuds till HSB Malmös medlemsföreningar, externa bostadsrättsföreningar och andra kunder. Verksamheten riktar sig till juridiska personer. 

HSB Malmö är registrerat hos Finansinspektionen som inlåningsföretag enligt bestämmelserna i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

Inlånade medel omfattas inte av insättningsgaranti enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Frånvaron av insättningsgaranti innebär att Föreningens medel inte till någon del är skyddade och således kan förloras om HSB Malmö försätts i konkurs eller annars har betalningssvårigheter.

Inlånade medel kommer att användas i HSB Malmös ordinarie verksamhet i enlighet med §2 i HSB Malmös stadgar och HSB:s Kod för föreningsstyrning.

Centralt funktionsansvarig för HSB Malmö ek för och dess dotterbolag är Jonny Samuelsson, Administrativ chef.

Telefon: 010-442 30 12

E-post: jonny.samuelsson@hsb.se