Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Webbinarium för förtroendevalda: Ordförande

Ordföranden är en nyckelperson i styrelsen och är den personen som har yttersta ansvaret i föreningen.

Kursen går igenom ordförandes roll och hur man kan samarbeta för att få en mer effektiv styrelse.

Digitalt via Teams
8 maj 2023
17:00 - 19:00

Du lär dig

  • Ordförandens roll 
  • Mötesteknik och årsplanering 
  • Protokollföring, formalia och språkbruk
  • Mer om anbudsförfarande
  • Hur tystnadsplikten fungerar

Kursledare

Bengt Skånhamre och Elin Sönnerdahl
Kursledare Bengt Skånhamre och Elin Sönnerdahl, HSB Malmö

Pris

Kostnadsfri medlemsförmån
Icke-medlemmar betalar 500 kronor

Vad är webbinarium?

Ett webbinarium är ett seminarium som hålls via Internet eller liknande elektroniskt forum i stället för genom fysiskt sammanträde och kallas ofta för webinar eller webbinarium.

Avbokningsregler

Vid ogiltig frånvaro debiteras din bostadsrättsförening en avgift på 500 kronor.

Till ogiltig frånvaro räknas de som inte avanmält sig i tid innan utbildningen, och alltså står som anmälda men inte deltar på utbildningen.

Du kan avanmäla dig både via vårt verktyg, då via länken i bekräftelsemejlet, eller kontakta den ansvarige för utbildningen direkt.