Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Malmö

Vi är din regionala HSB-förening och arbetar med allt från att bygga och förvalta bostäder till utbildning och löpande rådgivning. Vi erbjuder också förvaltningstjänster och tjänster inom fastighetsutveckling för både bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare.

Medlemsgrupper i HSB Malmö

Medlemmarna i föreningen hör till en av nedanstående två medlemsgrupper:

Boendemedlemsgruppen
HSB Bostadsrättsföreningar och medlemmar i HSB-förening som innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till boendemedlemsgruppen. Medlem som bosparar i HSB och som innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till boendemedlemsgruppen.

Medlemsgruppen
Medlemmar i HSB-förening som inte innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till medlemsgruppen.

Medlemsgruppen väljer en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal medlemmar. Medlemsantalet bestäms den 31 december året före valet av fullmäktige. Val sker årligen. Fullmäktige och suppleant kan väljas om.

Kallelse till möte för val av fullmäktige ska ske senast två veckor innan mötet genom annons eller brev. Grundtal för val av fullmäktige för boendemedlemsgruppen och medlemsgruppen enligt ovan fastställs av föreningsstämman. Medlemsgruppen får utse högst hälften av antalet fullmäktige. Mandattiden för fullmäktige och suppleant är ett år eller till dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

Ta del av protokollet från det senaste årsmötet för medlemsgruppen samt de som framröstats som förtroendevalda.

Vision, uppdrag och kärnvärderingar

HSBs vision
Vi ska vara den aktör som har det bästa anseendet hos alla våra intressenter när det gäller boendet.

HSBs uppdrag
I samverkan med våra medlemmar utvecklar vi det goda boendet.

HSBs kärnvärderingar
Engagemang – intresse, kunskap, vilja, självhjälp
Trygghet – ekonomiskt, fysiskt, socialt
Hållbarhet – långsiktighet, miljömedvetenhet, kvalitet
Omtanke – hänsyn, empati, rättvisa
Samverkan – demokrati, samarbete, solidaritet, öppenhet och kunskapsutbyte

Organisation

Så här ser vår parlamentariska organisation och verksamheten ut

 

organisationsstruktur-2021-thumbnail.jpg

Klicka på bilden för att förstora

Korta fakta om HSB Malmö

KORTA FAKTAKarta

Antal medlemmar
Drygt 54 000

Antal bostadsrättsföreningar
258

Antal hyresrätter
Cirka 2 500

Antal anställda
Cirka 150

Verksamhetsorter

  • Burlöv
  • Lomma
  • Malmö
  • Svedala
  • Trelleborg
  • Vellinge

Föreningsstyrningsrapport

Föreningsstyrningsrapporterna kan du läsa i årsredovisningarna.