Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

I den regionala HSB-föreningens stadgar står villkoren för medlemskapet

Villkoren för ditt medlemskap i HSB framgår av stadgarna för den regionala HSB-förening du vill bli medlem i. I en medlemsägd organisation är det viktigt att medlemmarna kan känna sig trygga med att organisationen och verksamheten bedrivs enligt de principer och i den riktning vi kommit överens om. Därför har HSB styrande dokument som varje HSB-förening ska följa. 
mainimage

HSB Kod för föreningsstyrning
För att du som medlem ska känna en trygghet i att organisationen styrs demokratiskt och att verksamheten är stabil, hållbar och trygg arbetar HSB efter HSB Kod för föreningsstyrning. Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för god föreningsstyrning med hög ambitionsnivå. Syftet är att du som medlem ska få insyn i och möjlighet att påverka verksamheten. Koden ska också bidra till att HSB styrs på ett för medlemmarna så effektivt sätt som möjligt. Koden handlar mycket om hur information om bl.a. stämmor, valberedning, styrelse ska ske till HSBs medlemmar.

Läs gärna stadgar och mer om hur din HSB-förening arbetar med HSB Kod för föreningsstyrning och HSBs övriga styrdokument.

HSB Arlanda
HSB Filipstad
HSB Göta
HSB Göteborg
HSB Karlskoga-Degerfors
HSB Kil
HSB Kristinehamn
HSB Landskrona
HSB Malmö
HSB MälarDalarna
HSB Mölndal
HSB Norra Götaland
HSB Nordvästra Skåne
HSB Norr
HSB Skåne
HSB Stockholm
HSB Sydost
HSB Södermanland
HSB Södertälje
HSB Södertörn
HSB Södra Norrland
HSB Umeå
HSB Uppsala
HSB Värmland
HSB Östergötland
HSB Östra