Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Projektpartner stärker HSBs position på bostadsmarknaden

HSB Projektpartner är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare. Genom vår nationella kompetens kan HSB ytterligare stärka positionen på bostadsmarknaden. Vi skapar bostäder för nya generationer med projekt som HSB Living Lab. Vi är HSB-föreningarnas partner i nyproduktionen och utvecklar bostäder till medlemmarna i Sveriges största bostadskooperation.
Ta del av HSB Projektpartners årsredovisning

Finansiella rapporter 

Följ oss på resan mot framtidens hållbara boende i HSB Living Lab

Nyproduktionsprojekt runt om i landet

 

Vill du samarbeta, har du mark, projektidéer eller vill du jobba här? Hör av dig! 

HSB-föreningarnas partner i bostadsbyggandet

HSB Projektpartner är HSBs gemensamma nyproduktionsbolag.

Bolagets huvudsakliga uppgift är bostadsproduktion, vilken sker i partnerskap med HSB-föreningarna. Så kombineras den lokala förankringen med HSBs nationella resurser, kunskap och erfarenhet. Det är en kombination med stor potential.  

Kunskap och kapital förverkligar boendedrömmar

HSB Projektpartner erbjuder kapital till finansiering av mark och byggprojekt och kompetens inom:
  • Projektledning
  • Projekt- och produktionsekonomi
  • Marknadsanalys
  • Marknadsföring, försäljning och inredning
  • Juridik
  • Finans

Vill du göra skillnad på bostadsmarknaden?

HSB Projektpartner söker nya talanger!

SOM MEDARBETARE HOS OSS FÅR DU:
• En viktig roll hos en av Sveriges största
bostadsutvecklare
• Verka i en organisation med korta beslutsvägar, där
dina idéer gör skillnad
• Vara en del i en kreativ företagskultur med högt i tak
• Använda din kompetens och bidra till att utveckla
bostäder över hela landet


VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN FINNS INOM:
• Projektledning
• Analys
• Försäljning
• Marknadsföring
• Inredning
• Ekonomi/Finans
• Affärsutveckling

Intresserad av att veta mer om oss?
Hör av dig till vår HR-chef emily.jobe@hsb.se

Kontakta oss

Här hittar du växelnummer, adress och ledningsgrupp.

Stiftelsen HSBs garantifond

Stiftelsen HSBs Garantifond (SHG) som bildades 1994, har till ändamål att lämna lån, bidrag eller annat stöd till HSBs bostadsrättsföreningar som genom bortfall av avgifter har behov av ekonomiskt stöd

Stiftelsen lämnar sedan 2002 en särskild SHG-garanti till HSB-föreningar/HSBs produktionsbolag och HSBs bostadsrättsföreningar. Garantins innebörd och generella omfattning regleras i avtal om samverkan avseende SHG-garanti, som träffats med 20 HSB-föreningar, HSB ProjektPartner samt med 18 produktionsbolag ägda av HSB-föreningar tillsammans med HSB ProjektPartner.

Här kan du läsa mer, se vilka som ingår i styrelsen samt ladda ner årsredovisningar för SHG.