Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Norra Bohuslän

HSB Norra Bohuslän ägs av sina nästan 3600 medlemmar och förvaltar ungefär lika många lägenheter i både bostadsrätt och hyresrätt. Vi bygger och förvaltar bostäder men arbetar också aktivt med medlemsverksamheten som är navet i HSB. Verksamheten bedrivs i kommunerna Uddevalla, Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad.

Visionen, som uttrycker HSB-rörelsens gemensamma framtidsbild, innebär
att boendet i HSB skall innebära omtanke, trygghet, gemenskap och engagemang
utgå från människornas skiftande behov och livssituation vara prisvärt och ekonomiskt tryggt grundas på medlemmarnas värderingar om ett gott hem innebära sunda och hälsosamma bostäder, att närmiljön genom arkitekturen och boendemiljön skall erbjuda skönhet, trivsel, ekologisk uthållighet och utformas tillsammans med de boende.

När ett HSB-område betraktas skall det synas att det är HSB genom att

  • det är rent och snyggt
  • inget klotter och ingen skadegörelse förekommer
  • anläggningar och hus är välskötta och väl underhållna