Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Få koll på årsredovisningen

Vid årsskiftet införs nya lagkrav på vad en bostadsrättsförenings årsredovisning ska innehålla 2022 och framåt. Tidpunkt för lansering varierar mellan olika HSB-föreningar. Sophie Skytt, verksamhetschef för ekonomisk förvaltning på HSB Södertörn, berättar vad styrelsen bör tänka på när den upprättar en årsredovisning.
Man läser på papper och arbetar vid dator

Därför är kassaflödesanalysen viktig

Nytt för 2023 är också att det ska finnas med en kassaflödesanalys som visar föreningens in- och utgående betalningar under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen är viktig eftersom den inte påverkas av höga avskrivningskostnader, vilket innebär att den faktiskt ger en bättre bild av föreningens ekonomi än vad resultatet gör. En brf behöver inte må dåligt ekonomiskt för att den går med underskott, utan där behöver man se över kassaflödet och föreningens sparande till framtida under Sophie Skytt håll och investeringar.

Lägg krut på förvaltningsberättelsen

Förvaltningsberättelsen är brf:ens bästa marknadsföringsverktyg. Här har ni möjlighet att berätta om allt som har hänt i föreningen och sådant som planeras inför framtiden.

Värt att komma ihåg är att förvaltningsberättelsen enbart ska innehålla information som är kopplad till redovisningen och som ska granskas av revisorn. Det gäller även händelser som påverkar ekonomin efter räkenskapsårets slut. Önskar föreningen skriva en mer utförlig verksamhetsberättelse kopplad till exempelvis trivsel eller hållbarhet kan den informationen läggas som en bilaga eller finnas med i hållbarhetsrapporten.

Digitala tjänster underlättar

Den digitala tjänsten HSB Årsredovisning är framtagen för att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra styrelsens årsredovisningsarbete. Verktyget Bostadsrättskollen, som nämns på sid 21, hjälper styrelsen att räkna ut nyckeltalen samt kommentera och publicera dem på årsredovisningens förstasida.

Underlag och protokoll

Ladda kontinuerligt upp alla protokoll i HSB Dokument. Det underlättar för både styrelsen och revisorerna, som kan börja granska dokumenten tidigare. Ha koll på underlag som kvitton och arvoden. Tänk på att ha underlag för alla utgifter.

Spara tid med BankID

Se till att börja med årsredovisningsarbetet i god tid så ni inte hamnar i tidspress. Försök undvika att behöva flytta på stämman. Ett sätt att spara mycket tid är att använda HSB Årsredovisning för att skapa er förvaltningsberättelse. Då samlas nödvändiga uppgifter in från olika håll och därefter fyller ni på där det behövs.

Det är också bra om alla i styrelsen har BankID, så att ni kan signera dokument digitalt. Det är förvånansvärt många som inte har BankID. Skaffa det! Om föreningen har en intern revisor är det viktigt att även den personen har BankID, för att undvika förseningar.

"”Förvaltningsberättelsen är brf:ens bästa marknadsföringsverktyg. Här kan ni berätta om allt som har hänt i föreningen och planer inför framtiden.” "

Nyckeltalen förklarar det svåra enkelt

När Bostadsrättskollen infördes i årsredovisningen blev det lättare för medlemmarna att förstå föreningens ekonomi.