Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bra kommunikation vid renovering

Dags för renovering? Öppen kommunikation mellan styrelse och medlemmar är viktigt för en så smidig process som möjligt. Här tipsar vi om hur ni kan gå tillväga.

Kommunikation är A och O vid en större renovering. Ju mer styrelsen informerar och kommunicerar vad som ska ske, när och hur, desto mindre risk för irritation och missförstånd.

Inför ett stämmobeslut är det bra att i både text och bild visa medlemmarna varför styrelsen föreslår åtgärder och hur resultatet kan komma att se ut när arbetet är klart. Exempelvis kan förståelsen för ett föreslaget stambyte vara större om medlemmarna får se fotografier av skador på brunnar och likande, som måste åtgärdas.

När beslutet om att genomföra en större renovering väl är taget, måste medlemmarna kontinuerligt få veta vad som händer. Vet medlemmarna i förväg om att det kommer att bullra eller vara stökigt på gården, eller att de under en kort period kanske måste hitta en tillfällig bostad, har de mycket lättare att acceptera de olägenheter som uppstår.

Tydlighet är bättre

Ingen gillar obehagliga överraskningar. Det är bättre att vara övertydlig än att försöka dölja att det faktiskt kan bli jobbigt för medlemmarna med omfattande renoveringsarbeten.

Tänk på att all information ska vara aktuell, saklig, öppen och lättillgänglig. Använd gärna alla kanaler som finns tillgängliga i föreningen för att säkerställa att samtliga medlemmar nås av informationen. Kommunikation kan vara svårt och det är alltför ofta som avsändaren av ett budskap tror att informationen har nått fram, fast den inte har det. Vid en renovering som tar lång tid kan det därför vara bra att samla till medlemsmöten för att ge de boende tillfälle att diskutera och ställa frågor. Då kan med fördel även entreprenörer eller andra ansvariga delta.

Undvik onödiga frågor

Glöm inte att även informera om viktiga steg i slutet av renoveringen; när alla stora arbeten är klara, vad som återstår och när de arbetena beräknas vara klara. Då undviker styrelsen en massa frågor helt i onödan och medlemmarna känner trygghet i att veta vad som gäller. HSBs kod för bostadsrättsföreningar är ett bra hjälpmedel på vägen till en välskött förening och en god kommunikation med medlemmarna.