Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Checklista inför vintern

Alla bostadsrättsföreningar bör förbereda sig inför den kalla årstiden. Här går vi igenom vad styrelsen behöver tänka på och när det är dags att sätta igång.
Ung kvinna skottar snö vid flerbostadshus

Föreningar som har tekniska förvaltningsavtal med HSB kan få hjälp med en stor del av de arbetsuppgifter som är förknippade med snö- och halkbekämpningsarbetet.

Mars/April

Något skadat?
Besiktiga området efter snösmältningen och kontrollera om något skadats på grund av plogning. Dokumentera skadorna i ett protokoll, maskinägaren är ersättningsskyldig för skador.

Avfallet ska tvättas
Det grus/stenflis som ligger kvar efter snösmältningen är klassat som miljöfarligt avfall och får inte sopas ihop och läggas i sandlåda utan ska skickas iväg för sållning och tvättning.

September

Spartips
Ge energispartips till medlemmarna inför hösten och vintern. Exempel: Vädra kort och med tvärdrag i stället för att ha fönstret på glänt en längre tid. Se till att inte stora möbler hindrar luftflödet runt elementen. Dra alltid för gardinerna eller dra ner persiennerna på nätterna så försvinner inte värmen ut genom fönsterglaset. Undvik att ställa upp porten mer än absolut nödvändigt.

Läs mer: Nio tips för att spara energi i hemmet

Oktober

Märk ut
Markera hinder, som exempelvis kantsten, i god tid före första snöfallet.

Glöm inte helgen
Förebygg halkolyckor genom att placera en hink med grus/stenflis och en liten spade i varje port. Då kan de boende själva halkbekämpa utanför porten under helger.

Plan för plog
Besluta var upplogad snö ska placeras.

Snöröjningen!
Upphandla snöröjning, gärna genom HSB. Då får bostadsrättsföreningen en effektiv snöröjning och styrelsen spar tid. Dessutom är det en garanti för att entreprenören har godkända försäkringar.

Dolda faror
Kontrollera alla brunnslock som ligger i asfalt. Brunnslock som sticker upp över asfalten kan orsaka tvärstopp för den som plogar med svåra olyckor som följd. Ansvaret vilar då på bostadsrättsföreningen.

Varna ordentligt
Förse gångvägar som inte plogas och sandas med varningsskyltar.

November

Brandfara
Påminn medlemmarna om att släcka stearinljus och att kontrollera brandvarnarnas batterier. Tipsa om msb.se/testabrandvarnare som skickar påminnelse om batteribyte via sms.

Läs mer: Så minskar du brandrisken i jul

Fastighetsförvaltning hos HSB

Alla Sveriges brf:er och fastighetsägare kan få stöd av HSB. Vi erbjuder heltäckande förvaltningstjänster för en tryggare vardag.