Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Coronapandemins effekter

Coronapandemin har påverkat oss alla på olika sätt – och för vissa personer och branscher har effekterna blivit mer påtagliga. Vilka regler är det som gäller kring det tillfälliga undantaget från amorteringskrav? Kan hyresvärdar som sänkt hyran få ekonomiskt stöd – och i så fall varifrån? Allt som rör coronapandemins effekter på ert styrelsearbete hittar du här.