Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Få koll på din brf:s ekonomi

Som boende i en bostadsrätt är det viktigt att veta hur stabil föreningens ekonomi är. Vi hjälper dig tolka nyckeltalen i årsredovisningen.
Tjej och kille bär in flyttkartonger i HSB-flerbostadshus

Lästips: Avgiftshöjning i bostadsrätt – det här gäller

En bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening som ofta omsätter stora summor pengar. För medlemmarna är det viktigt att ekonomin är sund, att pengar fortlöpande sätts av till underhåll och att det finns en ordentlig underhållsplan som specificerar vad som behöver göras, när det ska göras och vilka kostnaderna förväntas bli.

Räntekänslighet – ett viktigt nyckeltal

Därtill finns ett antal nyckeltal som hjälper medlemmarna att hålla koll på föreningens ekonomi. Ett sådant nyckeltal är föreningens räntekänslighet, det vill säga hur en räntehöjning påverkar en förenings ekonomi.

– Räntekänsligheten bör vara så låg som möjligt, säger Sharon Lavie, sparekonom på Hypoteket.

Frågan om räntekänslighet känns extra viktig i år då räntorna stiger för första gången på flera år. Vissa bostadsrättsföreningar kan behöva höja sina avgifter.

– Mycket hänger på hur föreningen har valt att lägga upp sina lån. De flesta väljer att sprida dem mellan fast ränta på lång sikt, fast ränta på medellång sikt och rörlig ränta och när räntorna går upp är det delen med rörlig ränta som påverkas, säger Sharon Lavie.

Sedan finns naturligtvis risken att lån löper ut och måste omförhandlas just när räntan stiger. Men en bostadsrättsförening kan i allmänhet få bättre villkor hos banken än en privatperson, så för en välskött förening med god ekonomi behöver inte räntehöjningarna – och därmed inte heller eventuella avgiftshöjningar – bli så dramatiska.

Man promenerar i träningskläder och hörlurar på innergård

Räntekänslighet, skuldsättning, energikostnader och sparande. Det är några viktiga parametrar som påverkar din bostadsrättsförenings ekonomi.

"Vi hoppas att Bostadsrättskollen ska hjälpa styrelserna och medlemmarna att samtala kring föreningens ekonomi. "

Från och med 2023 måste räntekänsligheten enligt lag anges i en förenings årsredovisning. Detsamma gäller föreningens skuldsättning, sparande, årsavgifter och energikostnader. Samtliga dessa parametrar finns med i HSBs Bostadsrättskollen, som införs bredare under hösten 2022. Bostadsrättskollen är ett verktyg som en förening kan använda sig av för att enkelt och tydligt kommunicera de viktigaste nyckeltalen till medlemmarna.

– Vi hoppas att Bostadsrättskollen ska hjälpa styrelserna och medlemmarna att samtala kring föreningens ekonomi, säger Niklas Widebeck, analyschef på HSB Riksförbund.

"Alla föreningar bör ha en investeringsplan som visar vilka större investeringar som behöver göras under de närmaste 50 åren."

Verktyget har testats av några föreningar som lämnat positiv respons. Rent praktiskt innebär Bostadsrättskollen att en föreningsstyrelse matar in ekonomiska parametrar i verktyget och får fram sju enkla nyckeltal som kan redovisas direkt på årsredovisningens förstasida. Dessutom anges huruvida föreningen äger tomten som byggnaden/ byggnaderna står på eller inte. Om bostadsrättsföreningen äger tomten är det inget bekymmer. Men om den upplåts av kommunen med så kallad tomträtt bör man ha koll på hur länge avtalet med kommunen gäller. När avtalstiden går ut kan det bli aktuellt med en höjning av tomträttsavgälden som i sin tur kan påverka medlemmarnas månadsavgifter.

Sett i ljuset av räntehöjningarna och de ökande energikostnaderna är nyckeltalen viktigare än någonsin, understryker Niklas Widebeck.

– Genom att titta på nyckeltalen sammantaget kan en medlem enkelt få en bild av föreningens ekonomi idag och framåt, och göra en bedömning av risken för oförutsedda avgiftshöjningar.

I bostadsrättskollen ingår föreningens investeringsbehov på lång sikt, något som enligt den nya lagen enbart krävs för nyproducerade bostadsrätter och då först från 2024.

– Vi tycker att det är viktigt att investeringsbehovet finns med. En förening bör ha en lång beslutshorisont när det gäller underhåll och investeringar, det borgar för jämnare årsavgiftshöjningar, säger Niklas Widebeck.

Om Bostadsrättskollen 

Bostadsrättskollen är ett verktyg som HSB tagit fram. Det innebär att sju enkla nyckeltal kan räknas ut automatiskt och redovisas direkt på årsredovisningens förstasida. Tillsammans ger nyckeltalen en översiktlig bild av föreningens ekonomi. Det är för snävt att bara titta på ett eller ett par av värdena, det är helheten som är viktig.

Sparande

Det som återstår när alla avskrivningar och kostnader för större investeringar har räknats bort. Detta belopp divideras med den totala ytan i föreningen – boytor och lokalytor (sparande/ kvadratmeter). Ett sparande på 301 kr/kvm eller mer räknas som högt, ett sparande på mindre än 120 kr/kvm som mycket lågt.

Investeringsbehov

Alla föreningar bör ha en investeringsplan som visar vilka större investeringar som behöver göras under de närmaste 50 åren, som byte av fönster, tak etc. Det är rimligt att 50-årsplanen omfattar de 20 största investeringsbehoven. För att få ett värde som är jämförbart divideras föreningens totala investeringsbehov med den totala ytan i föreningen (investeringsbehov/kvadratmeter).

Energikostnad

Kostnader för uppvärmning, el och vatten. Genom att dividera den totala årliga energikostnaden med den totala ytan får man fram ett värde. Ett riktmärke för en normal energikostnad har varit cirka 200 kr/kvm. Men många faktorer kan påverka, inte minst energipriserna.

Hitta hem hos HSB

Som medlem får du förtur till ditt nya hem genom HSBs bosparande, juridisk rådgivning, tips och inspiration för ditt boende med mera.