Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Fem steg till en lyckad renovering

Takrenovering eller stambyte på gång? Här är fem enkla steg som gör er renovering så smidig som möjligt.
Takpannor ligger redo att läggas ut på tak

1. Utgå från underhållsplanen

Underhållsplanen beskriver fastigheten, när och hur underhåll ska utföras samt vad ingreppen får kosta. Planen delas in i en teknisk och en ekonomisk del och är ett viktigt styrdokument under alla renoverings- och underhållsprojekt. Utgå från den när ni sätter igång.

2. Ta kontroll över beslutsprocessen 


Börja med att undersöka om åtgärden kräver ett stämmobeslut. Handlar det om en ren underhållsåtgärd bör frågan inte lyftas på stämman eftersom risken finns att stämman röstar nej och att styrelsen ändå måste utföra åtgärden. Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus och mark, exempelvis till-, ny- och ombyggnader, ska däremot alltid fattas på en stämma.

3. Underskatta inte upphandlingsarbetet


Ett omfattande förfrågningsunderlag, tydlig ansvarsspecifikation och noggrann dokumentation är viktiga grundpelare vid en upphandling. En bra tumregel är att ta in anbud från minst tre håll innan val av entreprenör görs. Om styrelsen är det minsta osäker är en extern projektledare, från till exempel HSB, som har ett helhetsansvar för hela processen att rekommendera.

4. Undersök om bygglov krävs

Att bygglov krävs för att uppföra en ny byggnad är självklart, men det kan också behövas om föreningen till exempel ska bygga om en bostad till lokal eller glasa in en uteplats. Det är kommunens byggnadsnämnd som bedömer, ta därför kontakt med dem innan ni inleder detaljplaneringen. Från det att ni har lämnat in en komplett ansökan har de tio veckor på sig att ta beslut. Om det beviljas gäller bygglovet i fem år om ingen har överklagat beslutet inom tre veckor. Byggnadsarbetet måste påbörjas inom två år och innan ni börjar krävs också ett startbesked från kommunen.

5. Skapa en kommunikationsplan

Om styrelsen tydligt och i god tid kommunicerar när, hur och vad som ska ske, minimeras risken för missförstånd och irritation. Ingen gillar obehagliga överraskningar och om medlemmarna kontinuerligt får insyn i renoveringsprocessen har de mycket lättare att acceptera de olägenheter som kan uppstå. All information ska vara aktuell, saklig, öppen och lättillgänglig. Använd alla tillgängliga kanaler för att säkerställa att samtliga nås av informationen och kalla gärna till medlemsmöten så att de boende kan diskutera och få svar på sina frågor.