Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så tar du hand om dina fönster

Upplever du dålig sikt trots att du putsat dina fönster? Tre komponenter är viktiga att ha koll på när du ska sköta om dina fönster: insidan, utsidan och mellanskiktet.
Kvinna blickar ut genom fönster

Insida av fönster

Kondens på fönstrets insida uppstår vanligen på grund av att rumsluften hindras att cirkulera intill fönstret. Ett tätt gardinarrangemang, eller en fönsterbräda monterad tätt intill väggen kan vara orsaken. Se även till att friskluft/tilluftsintagen är öppna.

Om inget av ovanstående fungerar för att åtgära problmet bör du kontakta din fastighetsskötare för att säkerställa att det inte är något fel på ventilationssystemet.

Utsida av fönster

Under perioder med hög luftfuktighet och stora temperaturskillnader mellan natt och dag, finns det risk att utvändig kondens och i vissa fall iskristaller bildas på välisolerade fönster, med begränsad sikt som följd. Fönstret isolerar så effektivt att nästan ingen rumsvärme läcker ut genom fönstret. Fönstrets utsida kan då bli kallare än utomhusluften och kondens bildas. Den försvinner under morgontimmarna när glaset efterhand värms upp.

Mellan fönster

Om man inte rengör rutorna mellan fönsterbågen bildas det en fet hinna med tiden.Om det uppstår kondens mellan rutorna, prova att tvätta med en mild diskmedelslösning och torka torrt med hushållspapper.

Hitta hem hos HSB

Som medlem får du förtur till ditt nya hem genom HSBs bosparande, juridisk rådgivning, tips och inspiration för ditt boende med mera.