Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Föreningens rätt till tillträde – råd när en medlem vägrar släppa in er

Vi har haft problem med värmen och behöver därför få tillträde till alla lägenheter. En av bostadsrättshavarna släpper inte in oss. Vi har tidigare noterat att den lägenheten är väldigt belamrad med saker, vilket kan vara anledningen till att vi inte blir insläppta. Hur kan vi gå tillväga?
Ytterdörr med titthål och skylt med "Ingen reklam tack"

Eva Berg är förenings- och fastighetsjurist på HSB Riksförbund. Hon är expert på alltifrån bostadsrättsjuridik och föreningsrätt till frågor kring servitut och gemensamhetsanläggningar.

Jag tycker att ni ska försöka ta en kontakt med bostadsrättshavaren och informera om att föreningen alltid har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra underhålls- och reparationsåtgärder som föreningen svarar för. Det råder ingen tvekan om att föreningen har rätt till tillträde eftersom föreningen ansvarar för radiatorerna (§ 32 i HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar).

"Föreningen har rätt till tillträde eftersom föreningen ansvarar för radiatorerna."

Föreningen har också rätt till tillträde för tillsyn att kontrollera att bostadsrättshavaren följer vad som åligger hen, exempelvis att hålla lägenheten i gott skick.

Föreningens rätt till tillträde regleras såväl i bostadsrättslagen som i § 39 i HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar. Av lagen framgår att ”företrädare för bostadsrättsföreningen” har rätt till tillträde. Enligt rättspraxis får styrelsen avgöra vilka personer som är lämpliga att medverka vid tillträdet. Om ni inte blir insläppta efter en kontakt med bostadsrättshavaren rekommenderar jag er att skicka en formell begäran om tillträde en viss angiven dag och tid.

Att inte släppa in föreningen, utan giltig ursäkt, när föreningen har rätt till tillträde är en grund för att nyttjanderätten till bostadsrätten kan sägas upp, det vill säga det utgör en förverkandegrund. Det finns inga lagregler kring i hur pass god tid innan tillträdet bostadsrättshavaren måste underrättas. Ni får självklart inte gå in med huvudnyckel då bostadsrättshavaren vägrar er tillträde.

Föreningen har två olika vägar att gå vid vägrat tillträde:

1. Ansökan om särskild handräckning till kronofogden.
Om det är angeläget att snabbt komma in i lägenheten kan föreningen få hjälp av kronofogden för att komma in.

2. Rättelseanmodan till bostadsrättshavaren.
En formellt riktig tillsägelse i form av en så kallad rättelseanmodan sänds till bostadsrättshavaren. Av handlingen ska framgå att om föreningen inte får tillträde kan det vara en grund för förverkande av nyttjanderätten. Om rättelse inte sker och bostadsrättshavaren saknar giltig ursäkt kan nästa steg bli en uppsägning.

Eva Berg är förenings- och fastighetsjurist på HSB Riksförbund

Eva är expert på alltifrån bostadsrättsjuridik och föreningsrätt till frågor kring servitut och gemensamhetsanläggningar.

Trygghet och stöd i styrelsearbetet

Upptäck brf-medlemskapet i HSB som bland annat ger stöd från en erfaren HSB-ledamot och juridisk rådgivning.