Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Förhandla om lånen – så här gör ni

Dags för omförhandling av lånen? Linda A. Karlsson, administrativ chef på HSB Östergötland, har tips för hur ni ska lyckas bäst.
Innergård vid bostadsrättsförening i solljus

Räntekostnaden är oftast en av de största och tyngsta kostnaderna en bostadsrättsförening har, det är också en viktig faktor om årsavgifterna i föreningen måste höjas eller inte. Föreningar som har bundit upp sina lån med dåliga villkor mår ekonomiskt inte bra och det kan få stora konsekvenser för medlemmarnas ekonomi och fastigheternas underhåll. Därför är det jätteviktigt att ha en balanserad låneportfölj med både rörliga och bundna lån. 

"Föreningar får i regel låna till högre räntor"

Man kan tro att välskötta bostadsrättsföreningar borde vara drömkunder för bankerna, men av någon anledning får föreningarna i regel låna till lite högre räntor än när privatpersoner tar lån. Det kan tyckas lite märkligt då risken rimligen är lägre när banken lånar ut till en bostadsrättsförening än vid lån till privatpersoner. Föreningar borde ha ett starkare utgångsläge i sina förhandlingar med banken. 

"Jämför och förhandla alltid lånevillkoren"

En klok styrelse ska alltid ta in offerter från minst tre banker och alltid jämföra lånevillkoren och sedan förhandla. Att aktivt arbeta med lånevillkoren är det bästa sättet att ta hand om medlemmarnas ekonomiska intressen. Att alltid ha ekonomi alternativt lånevillkor som en stående punkt på dagordningen för styrelsemötena är att rekommendera. Detta eftersom styrelsen alltid måste ta hänsyn till lånens olika bindningstider. Räntan i dag är så pass låg så min rekommendation är att binda lånen på lite längre sikt. 

Trygghet och stöd i styrelsearbetet

Upptäck brf-medlemskapet i HSB som bland annat ger stöd från en erfaren HSB-ledamot och juridisk rådgivning.